KİTAPLI GÜNLER İÇİN

Değerli Genç Yorum Okuyucuları;

“İki günü eşit olan zarardadır” buyurur Efendimiz (asm) ve dolayısıyla ilim cihetinden bakacak olursak, bir Müslüman olarak her daim ilmimizi arttırmamız gerektiği anlaşılır. Fakat bu; sadece pozitif ilimleri değil, manevî ilimleri de arttırmamız gerektiğini anlatır.

Müslümanların iki türlü ilim tahsil etme yükümlülüğü vardır: farz-ı ayn ve farz-ı kifâye.

Farz-ı ayn, özetle temel ilmihal ve itikad bilgileri iken, farz-ı kifâye ise toplumun ihtiyacı olan sair ilimlerdir.

Bu minvalde bakılacak olursa, tanıtacağımız ilk kitabımız; bizler için farz-ı ayn olan, imandan sonra en büyük hakikat namaza ait ilimlerin temelden tafsilatına kadar anlatıldığı İnsan Yayınları’ndan Esma Sayın Ekerim’in “Namaz ve Karakter Gelişimi” adlı eseridir. Temelde bir tez çalışması olan bu kitapta, namazın ilişkili olduğu tüm kavramlar detaylı bir şekilde ele alınıp; mikro âlemden makro âleme, geçmiş zamandan gelecek zamana kadar namazın tüm etkileri ayetlerle, hadislerle ve örneklerle anlatılmıştır. Tasavvufî, psikolojik ve sosyolojik açıdan da namazın ayrıntılarıyla, bölüm bölüm değerlendirildiği bu eserde; namazdaki tüm hareketlerin, okunan dualarla beraber karakter üzerinde nasıl bir etkiye sebep olduğu anlatılmıştır.

32

Namaz sayesinde; insanî niteliklerin ve sabır, vefa, sorumluluk gibi değerlerin namazın özenli ve dikkatli kılınması ile doğru orantılı olarak arttığının anlatıldığı son bölümde, insanlık olarak muhtaç olduğumuz birçok soruna çözümler bulunmaktadır. Her kesimin anlayabileceği ilmî bir üslupla yazılması da kitabın ayrı bir güzelliğidir. Dikkatle, altı çizilerek ve not alınarak okunan; her bölümde durup düşündüren ve kişide farkındalık oluşturan bu kitabı herkesin okuyup, kendi iç âleminde derin değerlendirmeler yapmasını temenni ederiz.

Bu ayki diğer önerimiz ise,

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan

Hadislerden Seçmeler Serisi” derlemesi.

23

Kütüb-i Sitte ile Camiu’s-Sağir’den faydalanılarak hazırlanan ve kolektif bir çalışma ürünü olan bu seride İlim, Dua, Sağlık, Kulluk, Ticaret, Aile, Ölüm ve Kıyamet, Ahiret Hayatı, Davranışlarımız ve Efendimiz’in (asm) Hayatı başlıkları altında 10 küçük kitap bulunuyor. Keyifle okuyacağınız, her biri birbirinden kıymetli olan bu kitaplarda, her bir hadis hayatınıza kılavuzluk edecektir.

Kitaplı günler, keyifli okumalar dileriz.

 

Bir hadis:

Ebu Musa el-Eş’arî rivayet ediyor:

Dindar ve güzel ahlâklı bir sohbet arkadaşının durumu ile kötü bir sohbet arkadaşının durumu, misk taşıyanla körük çeken adamın durumu gibidir. Miski taşıyan ya sana hediye eder ya ondan satın alırsın veya onun güzel kokusundan istifade edersin. Körük çeken ise ya elbiseni yakar veya ondan üzerine pis bir koku siner.

Buharî, Zebâih: 31; Büyu’:38; Müslim, Birr:146

 

 

İlknur Fatma Kemerli
i.f.nogay@hotmail.com

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*