Kuvvet haktadır

Globalleşen dünyamızda mesafeler kısalmış, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olaylardan haberdar olup yapılan haksızlığa tepki gösterme gibi imkânlara kavuşulmuştur. Bu imkânlar insanların hakkını aramaları konusunda oldukça önemlidir. İnsanlar, sahip oldukları haklar konusunda her ne kadar bilinçlenmişse de tam mânâsıyla kemâle ermiş değildir. Bu durumdan en çok kadınlar, çocuklar ve işçiler muzdarip olmuştur.

İslâmiyet, bin dört yüz yıl önce insan haklarını muhafaza altına almış, “Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir” diyerek zulmün önünü kesmiş ve adaleti temin etmiştir. Zira, adaletin olmadığı yerde hak kuvvette olur. Bu yüzden İslâmiyet haklar üzerinde titizlikle durmuştur. İnsan haklarının yanı sıra hayvanların da hak ve hukukunu gözetmiştir. Biz de bu bağlamda kadın, çocuk, işçi ve hayvan haklarını ele almaya çalışacağız.

Günümüz medeniyetinde kadınlar nice haksızlıklar yaşamaktadır. Okul, evlilik, kariyer gibi hayatın her kademesinde sıkıntılar yaşamakta, şiddete dahi maruz kalmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre kadına yönelik şiddet, her yaştan, her eğitim grubundan, her bölge ve refah düzeyinden kadın için tehdit oluşturmaktadır. Bakanlığın, 2014 yılında Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, yaşanan şiddet olayları 5 başlık altında toplanmıştır. Bunlar “fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve ısrarlı takip”tir. Hayatının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı %36, cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %12, psikolojik şiddete maruz kalan kadınların oranı %44, ekonomik şiddete maruz kalan kadınların oranı ise %30’dur. Bunlarla birlikte Türkiye genelinde, her 10 kadından yaklaşık 3’ü en az bir kez ısrarlı takibe maruz kalmıştır.1

Hâlbuki İslâmiyet kadına şiddeti yasaklamış, Cenâb-ı Hak da “Kadınlarla iyi geçinin.”2 diye emretmiştir. İslâmiyet, şartları uygun olduktan sonra kadınların; eğitimlerine, öğrenimlerine, meslek sahibi olmalarına, ticaret yapmalarına bir kısıtlama koymamıştır. Dinimiz sadece sosyal hayatta değil evlilik, boşanma gibi ailevî konular ve içtimâi meselelerde de kadınların hak ve hukukunu muhafaza etmiştir. Mesela bu haklardan biri mehir hakkıdır. Evlenirken damat adayından istediği kadar mehir alabilir. Çünkü bu mehir kadınların hayat garantisidir. Kocası zorla ya da rızası olmadan bu mehire dokunamaz, ticaret için kullanamaz. Ayrıca mehirden dolayı koca, kadının nafakasını sağlama sorumluluğundan kurtulmaz. Koca, kadının nafakasını her zaman sağlamak zorundadır. Eğer sağlayamıyorsa kadının erkeği boşama hakkı da vardır. Kadının diğer bir hakkı ise seçme hakkıdır. Evlilik konusunda eş adayını görüp, beğenebilir. Rızası olmadan görmediği, istemediği biriyle evlenmeme hakkına sahiptir.

Peygamberimiz (asm) kadınlardan da biat almıştır.3 Hatta Hz. Ömer’den sonra seçilecek halife için, evlenmemiş genç kızlar dâhil, herkesten fikir alınmıştır.4

Yazının devamına dergimizin Eylül sayısından ulaşabilirsiniz…

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*