AMERİKAN TAVUKLARI

Bilirsiniz ve biliniz…

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… Bazen gözümüz önündeki şeyleri gördüğümüz hâlde bilmediğimiz için fark edemiyoruz. Bildiğimizi de bilmek lâzım. Said Nursi Hazretleri, İhlâs Risalesi’nde: “Bilirsiniz ve biliniz…” […]

AMERİKAN TAVUKLARI

Yavaşça hızlan

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… Latince’de bir deyim vardır. “Festina lente”. Yavaşça hızlan, yavaşça acele et, anlamına geliyor. Saatin içinde akrebin yaptığı tam da budur. Akrebin kökeni […]

AMERİKAN TAVUKLARI

Kır zincirleri

Ne Amerikan Tavukları kadar gereksiz bilgiler, ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… “Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir; Allah […]

AMERİKAN TAVUKLARI

Gözleri velfecri okumak

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler, ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler. “Hangi kimsede tefekkür varsa, o kimse için her şeyde ibret vardır…” (Ateşbâz-ı Velî Hz.) Siz yeter ki tefekküre niyetli olun sevgili okur, […]

AMERİKAN TAVUKLARI

Bir islâm mücahidi

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… Sözü altın olanın, sükûtu intihardır demişler. Sözümüz altın değil, ama hâlâ öğrenecek, tefekkür edecek şeylerimiz varken intihara kalkışmayalım dedik ve tekrar sayfamıza […]

AMERİKAN TAVUKLARI

Süleymaniye’nin akustiği

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler, ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… Âsım Ağabey’in Barla Lahikası’nda dediği üzere: “Bu kâinat ki; okuyanı, bakanı, dinleyeni hayret deryasına gark edip de mütefekkir, mütehayyir edip, hepsinden bir […]