FARKLI YORUM

Din hayattan koparır mı?

“Gençliğini eğlenmekle tüketen, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.” (Ali Fuat Başgil) Hayatının baharını yaşayan gençlerden bazıları, şöyle bir ikileme düşüyorlar: “Acaba dinin şemsiyesi altına girersek, hayatın zevk ve lezzetlerinden uzak kalır mıyız?” Gençler için çok önemli bir […]