KAPAK YAZILARI

MEDENİYETLERİN OLUŞUMU VE EĞİTİM

Medeniyet kavramı; Arapça’da, “şehirleşme, yerleşik düzeni benimseme hâli” diyebileceğimiz bir manâya gelen “temeddün” kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir. (Çetin) Sadece bu etimolojik kökenine baktığımızda bile, medeniyetlerin aslında bir düzen oluşturma hâli ya da oluşan bir düzene […]

EDİTÖR

OKU’MADAN GEÇME EY SEN…

Değerli Genç Yorum Okuru; Dergini eline alıp, bu satırları okuduğuna göre, hayat devam ediyor. Hayatı verene binler hamd… Bu hayat nimeti elbette bir şükür istiyor. Şükrü eda etmenin sadece ibadetlerimizle olmayacağını bilmemiz gerekiyor. WhatsApp