KAPAK YAZILARI

Kur’ân denizinde devr-i âlem

Bu kâinatı yaratan Yaratıcı, kendisini tanımamız üzere, O’nu ilân eden sonsuz delilleri de kâinata koymuştur. Kâinat kitabını okuyarak onu bilmemiz, bulmamız için de bizi bir imtihana tabi tutmuştur. O’nu ilân eden sonsuz delillerin en büyüklerinden […]

KAPAK YAZILARI

7 yönüyle harika, 40 yönüyle mu’cize

Risale-i Nur’un, Mesnevî-i Nuriye, Emirdağ Lahikası-II, Şualar, Mektubat, Sözler, Lem’alar, Muhâkemât gibi eserlerinde yer alan Kur’ân’ın mucize ve harika yönlerinin veciz ifadelerini nazarlara sunuyoruz. Kur’ân’ın 40 mu’cize yönü Mânâsındaki belâgatı Nazmın cezaleti Hüsn-ü metaneti Üslûplarının […]

KAPAK YAZILARI

Gerçek medeniyeti kuran, Kur’ân’dır

Hz. Peygamber (asm), elinde Kur’ân’ın ilk ayetleri ile dünya semasında bir güneş gibi tulû ettiğinde, aslında İslâm medeniyetinin tesisine de başlamış oluyordu. Evet, İslâmiyet bir medeniyet inşâsıydı. Lakin bu medeniyeti tesis ederken önce insanı imar […]

EDİTÖR

Bir MU’CİZEye muhtacız

İhtiyacımız olan mu’cizeyi uzaklarda aramayalım. O bize ihtiyaç duyduğumuz ölçüde yakın. Hayatın koşturmacası, karmaşası, tasası sararken dört bir yanımızı, ancak bu mu’cize ile açılacak yollar, çözülecek düğümler, şifa bulacak dertler…