AMERİKAN TAVUKLARI

Süleymaniye’nin akustiği

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler, ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… Âsım Ağabey’in Barla Lahikası’nda dediği üzere: “Bu kâinat ki; okuyanı, bakanı, dinleyeni hayret deryasına gark edip de mütefekkir, mütehayyir edip, hepsinden bir […]