2016 Mart

18Kenan Sirin/Bursa

Hem, nasıl berrde ve bahirde kemâl-i rahmetle rızıkları verilen ve
kemâl-i hikmetle muhtelif şekiller giydirilen ve kemâl-i rubûbiyetle
türlü türlü duygular ile teçhiz edilen bütün hayvanât, birer birer yine o Kadîr-i Zülcelâlin vücûbuna şehâdet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmûasıyla gayet geniş bir mikyasta azamet-i ulûhiyetini ve kemâl-i rubûbiyetini gösterir. (Sözler)

19Mevlüt Gürbüz/Konya

Rabbine dönüp, “Benim büyük bir derdim var” deme.
Derdine dönüp, “Benim büyük bir Rabbim var” de!
(Mevlâna Celâleddin Rumî)


20Mehmet Gönes/Ahlen-Almanya

Risale okumak ara sıra zor gelir. Ortam değişikligi insana şevk
verir. Eski zamanın zorlukları akla gelir, nefse ders verir.


21Bilal Said Parlakoğlu/Mardin

Tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet vardır. Hırs
sebebiyle teenni ile hareket etmediği için, o
tertibli eşyadaki manevî basamakları müraat
etmez; ya atlar düşer veyahut bir basamağı
noksan bırakır; maksada çıkamaz.
(Mektubat)


16Betül Nur Ayaz/Sivas

Madem Fâtır-ı Hakîm insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve herbir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk
etmek istediğini, şu kâinatta çeşit çeşit, hadsiz envâ-ı nimeti tadacak, tanıyacak derecede, gayet çok cihazatla insanı teçhiz
etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve âfiyeti verdiği gibi, hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum:
“Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli
nimet-i İlâhiyeyi hissedip şükreder miydin?” Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin; şuursuz, o sıhhati gaflete, belki
sefahete sarf ederdin.
(Lem’alar)


17Ekrem Hamza Alşan/Sakarya

Meselâ, bir bahçede bir sarı çiçek, o bahçe nakkaşının
bir mührü hükmündedir. O çiçek mührü kimin ise,
bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, o Zâtın
kelimeleri hükmünde olduğuna ve o bahçe dahi
Onun yazısı olduğuna, açık bir surette delâlet ediyor.
(Lem’alar)

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*