2016 Nisan

22

Abdülkerim Boztepe / K.Maraş

Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin.  (Hz. Ali)


23Mustafa Said Önal / İstanbul

 

İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Mâlikü’l-Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı fâniyeye sarf ediyor. Hâlbuki o levazımattan lâakal onda biri dünyevî hayata, dokuzu hayat-ı bakiyeye sarf etmek gerektir.

(Mesnevî-i Nuriye)


24Engin Kaya / İstanbul

Rahmet-i İlâhiyenin en lâtif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir-i nuranîdir.

(Mektubat)


26

Kübra Ünüvar / Karabük

Cenab-ı Hak sizlere nimetleri tahsis ettiği gibi sizi nde şükrünüzü ona tahsis etmeniz lazımdır.

(İşaratü’l-İ’caz)


27

Kübra Örnek / Karabük

Bak, nasıl sahife-i arz üstünde Zât-ı Ehad-i Samed’in hâtemlerini az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü aç, şu kâinat kitab-ı kebirine bir bak; göreceksin ki: O kâinatın heyet-i mecmuası üstünde, büyüklüğü nisbetinde bir vuzuh ile hâtem-i vahdet okunuyor. (Sözler)


25

Elif Büşra Sertbakan /Nevşehir

“Bu lâtif nazik masnuatı o kuru ağaçlardan çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez.  (Mesnevî-i Nuriye)

 

EDİTÖR: Erhan Akkaya
fotoyorumgencyorum@gmail.com

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*