GENÇLİK, İHTİYARLIĞA VE ÖLÜME DEĞİŞECEK!

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek.
Yaz güze ve kışa yer vermesi
ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde,
gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.

 

Beşinci Mesele

Gençlik Rehberi’nde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.

Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşrû dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Meselâ, haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalarla o cüz’î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin sû-i istimaliyle gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin suiistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.

Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak ahirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar.

Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffetle, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

Şuâlar, On Birinci Şuâ, Beşinci Mesele

 

Bediüzzaman Said Nursî

 

LÛGATÇE:

firak: ayrılık.

güz: sonbahar.

hayrat: hayırlar.

istikamet: doğru yol, hidayet.

kat’iyet: kesinlik.

katl: adam öldürme, cinayet.

mücazat: Ceza, karşılık.

sefahet: Gayri meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük, sefihlik.

semâvî: vahiy ve ilham yoluyla gelen.

teessüf: eseflenme, üzüntü.

vasıta-i hayrat: hayır vasıtası.

zeval: sona erme.

 

 

 

ﮔﻨﺠﻠﻚ، ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻟﻐﻪ ﻭ ﺋﻮﻟﻮﻣﻪ ﺩﮔﻴﺸﻪ‌ﺟﻚ

ﺑﺸﻨﺠﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ‌

.ﮔﻨﺠﻠﻚ ﺭﻫﺒﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺍﻳﺪﻳﻠﺪﻳﮕﻰ ﮔﺒﻰ؛ ﮔﻨﺠﻠﻚ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪ ﻳﻮﻕ ﻛﻪ ﮔﻴﺪﻩ‌ﺟﻚ

.ﻳﺎﺯ ﮔﻮﺯﻩ ﻭ ﻗﻴﺸﻪ ﻳﺮ ﻭﻳﺮﻣﻪ‌ﺳﻰ ﻭ ﮔﻮﻧﺪﻭﺯ ﺁﻗﺸﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻴﺠﻪ‌ﻳﻪ ﺩﮔﻴﺸﻤﺴﻰ ﻗﻄﻌﻴﺘﻨﺪﻩ، ﮔﻨﺠﻠﻚ ﺩﺧﻰ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻟﻐﻪ ﻭ ﺋﻮﻟﻮﻣﻪ ﺩﮔﻴﺸﻪ‌ﺟﻚ

.ﺃﮔﺮ ﺍﻭ ﻓﺎﻧﻰ ﻭ ﮔﭽﻴﺠﻰ ﮔﻨﺠﻠﮕﻨﻰ ﻋﻔّﺘﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍﺗﻪ  ﺇﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﺮﻩ‌ﺳﻨﺪﻩ  ﺻﺮﻑ ﺍﻳﺘﺴﻪ، ﺍﻭﻧﯖﻠﻪ ﺃﺑﺪﻯ، ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺮ ﮔﻨﺠﻠﮕﻰ ﻗﺰﺍﻧﻪ‌ﺟﻐﻨﻰ ﺑﺘﻮﻥ ﺳﻤﺎﻭﻯ ﻓﺮﻣﺎﻧﻠﺮ ﻣﮋﺩﻩ ﻭﻳﺮﻳﻴﻮﺭﻟﺮ

.ﺃﮔﺮ ﺳﻔﺎﻫﺘﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻳﺘﺴﻪ، ﻧﺎﺻﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺣﺪّﺕ ﻳﻮﺯﻧﺪﻥ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ، ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻠﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺣﭙﺲ ﺟﺰﺍﺳﻨﻰ ﭼﻜﺪﻳﺮﺭ

ﺍﻭﻳﻠﻪ ﺩﻩ ﻏﻴﺮِ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺍﺋﺮﻩ‌ﺩﻩ‌ﻛﻰ ﮔﻨﺠﻠﻚ ﻛﻴﻔﻠﺮﻯ ﻭ ﻟﺬّﺗﻠﺮﻯ، ﺁﺧﺮﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻨﺪﻥ ﻭ ﻗﺒﺮ ﻋﺬﺍﺑﻨﺪﻥ ﻭ ﺯﻭﺍﻟﻨﺪﻥ ﮔﻠﻦ ﺗﺄﺳّﻔﻠﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﻠﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻧﻴﻮﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻠﺮﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﻘﻪ، ﻋﻴﻦ ﻟﺬّﺕ ﺍﻳﭽﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﻟﺬّﺗﺪﻥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺃﻟﻤﻠﺮ ﺍﻭﻟﺪﻳﻐﻨﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﮔﻨﺞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻳﺪﺭ

.ﻣﺜﻠﺎ، ﺣﺮﺍﻡ ﺳﻮﻣﻜﺪﻩ ﺑﺮ ﻗﻴﺼﻘﺎﻧﺠﻠﻖ ﺃﻟﻤﻰ ﻭ ﻓﺮﺍﻕ ﺃﻟﻤﻰ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﻮﺭﻣﻪ‌ﻣﻚ ﺃﻟﻤﻰ ﮔﺒﻰ ﭼﻮﻕ ﻋﺎﺭﺿﻪ‌ﻟﺮ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻰ ﻟﺬّﺕ، ﺯﻫﺮﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻝ ﺣﻜﻤﻨﻪ ﮔﭽﺮ

ﻭ ﺍﻭ ﮔﻨﺠﻠﮕﯔ ﺳﻮﺀِ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻰ ﺍﻳﻠﻪ ﮔﻠﻦ ﺧﺴﺘﻪ‌ﻟﻘﻠﻪ ﺧﺴﺘﻪ‌ﺧﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﻩ ﻭ ﻃﺎﺷﻘﻴﻨﻠﻘﻠﺮﻳﻠﻪ ﺣﭙﺴﺨﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﻩ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺭﻭﺣﯔ ﻏﺪﺍﺳﺰﻟﻖ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ‌ﺳﺰﻟﮕﻨﺪﻥ ﻧﺸﺌﺖ ﺍﻳﺪﻥ ﺻﻴﻘﻨﺘﻴﻠﺮﻟﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﻩ، ﺳﻔﺎﻫﺘﺨﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﻩ ﻭﻳﺎ ﻣﺰﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺷﻪ‌ﺟﻜﻠﺮﻳﻨﻰ ﺑﻴﻠﻤﻚ ﺍﻳﺴﺘﺮﺳﻪ‌ﯓ، ﮔﻴﺖ ﺧﺴﺘﻪ‌ﺧﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﭙﺴﺨﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ‌ﻟﺮﺩﻥ ﻭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﺪﻥ ﺻﻮﺭ

.ﺃﻟﺒﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮﻳﺘﻠﻪ، ﮔﻨﺠﻠﺮﯓ ﮔﻨﺠﻠﮕﻨﯔ ﺳﻮﺀِ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﻃﺎﺷﻘﻴﻨﻠﻘﻠﺮﻧﺪﻥ ﻭ ﻏﻴﺮِ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻴﻔﻠﺮﯓ ﺟﺰﺍﺳﻰ ﺍﻭﻟﺎﺭﻕ ﮔﻠﻦ ﻃﻮﻗﺎﺗﻠﺮﺩﻥ ﺃﻳﻮﺍﻫﻠﺮ ﻭ ﺁﻏﻠﺎﻣﻪ‌ﻟﺮ ﻭ ﺃﺳﻔﻠﺮ ﺍﻳﺸﻴﺪﻩ‌ﺟﻜﺴﯔ

ﺃﮔﺮ ﺇﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﺮﻩ‌ﺳﻨﺪﻩ ﮔﻴﺘﺴﻪ، ﮔﻨﺠﻠﻚ ﻏﺎﻳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﻮﺯﻝ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖِ ﺇﻟَﻬﻴﻪ ﻭ ﻃﺎﺗﻠﻰ ﻭ ﻗﻮّﺗﻠﻰ ﺑﺮ ﻭﺍﺳﻄﻪٔ‌ِ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﺎﺭﻕ ﺁﺧﺮﺗﺪﻩ ﻏﺎﻳﺖ ﭘﺎﺭﻟﺎﻕ ﻭ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺮ ﮔﻨﺠﻠﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﻳﺮﻩ‌ﺟﮕﻨﻰ، ﺑﺎﺷﺪﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻭﻟﺎﺭﻕ ﭼﻮﻕ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻳﺎﺗﻴﻠﻪ ﺑﺘﻮﻥ ﺳﻤﺎﻭﻯ ﻛﺘﺎﺑﻠﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﻠﺮ ﺧﺒﺮ ﻭﻳﺮﻭﺏ ﻣﮋﺩﻩ ﺍﻳﺪﻳﻴﻮﺭﻟﺮ

.ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮﺩﺭ

.ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺣﻠﺎﻝ ﺩﺍﺋﺮﻩ‌ﺳﻰ ﻛﻴﻔﻪ ﻛﺎﻓﻴﺪﺭ

.ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺍﺋﺮﻩ‌ﺳﻨﺪﻩ‌ﻛﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﺬّﺕ، ﺑﻌﻀًﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﻪ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺳﻨﻪ ﺣﭙﺲ ﺟﺰﺍﺳﻨﻰ ﭼﻜﺪﻳﺮﺭ

.ﺃﻟﺒﺘﻪ ﮔﻨﺠﻠﻚ ﻧﻌﻤﺘﻨﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﺮ ﺍﻭﻟﺎﺭﻕ، ﺍﻭ ﻃﺎﺗﻠﻰ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻋﻔّﺘﺪﻩ، ﺇﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺪﻩ ﺻﺮﻑ ﺍﻳﺘﻤﻚ ﻟﺎﺯﻡ ﻭ ﺃﻟﺰﻣﺪﺭ

Bediüzzaman Said Nursî hakkında 83 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*