Hangi Avrupa?

“Avrupa” denince aklımıza ilk gelenler: Bir kıt’a, bir birlik, yüksek gelir seviyesi, özgürlükler, insan hakları, demokrasi, san’at, Hristiyanlık, medeniyet, felsefe, İslâmofobi, sefihâne hayatlar vs. Olumlu ve olumsuz pek çok şey sayılabilir.

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur eserlerinde Avrupa’yı ikiye ayırır. Birinci Avrupa’yı; hakikî Hristiyanlık’tan aldığı feyz ile insanların toplum hayatı için faydalı olacak san’atları, adalete ve doğruluğa hizmet edecek ilimleri ve medeniyetin güzelliklerini takip eden Avrupa diye tanımlarken, İkinci Avrupa’yı da; tabiat felsefesinin karanlığıyla, medeniyetin günahlarını iyilik zannederek insanlığı doğru yoldan saptıran, günahlara sevk eden bozulmuş Avrupa şeklinde tanımlıyor.

Bediüzzaman, Avrupa’ya toptancı bir bakışla bakmadığı gibi, sorgusuz sualsiz her şeyini kabul yoluna da gitmiyor. Aklı iknâ edecek hakkaniyetli bir yaklaşım sergiliyor. Bediüzzaman’ın görüşleri ışığında hazırladığımız bu Avrupa sayımızda, Avrupa’nın her iki yönünü ele almaya çalıştık.

Avrupa, bir coğrafya olmanın ötesinde fikrî ve temsilî özelliği olan bir kavram. İyi ve kötü anlamda Batı medeniyetinin benimsenmesini Avrupa kavramı içerisinde değerlendirmek mümkün. Gene Avrupa ile çeşitli bağları, ilişkileri, anlaşmaları olan ülkeleri de Avrupa medeniyeti kapsamında söyleyebiliriz. Avrupa pek çok yönüyle öteden beri üzerinde tartışılan bir mesele. Bir gençlik dergisi olarak, bizim de bu konuyu ele almamıza, gençlerin nazarından meseleye bakmamıza ve onlara bir resim çizmemize ihtiyaç vardı.

Üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konu ise Avrupa Birliği meselesi. Türkiye’nin AB serüveni 1959 yılına dayanıyor. Dönemin Başbakanı ve Demokrat Parti lideri Merhum Adnan Menderes’in girişimleriyle başlayan AB serüvenimiz inişli-çıkışlı bir süreçte ilerledi ve yakın zamanda Avrupa Parlamentosu tarafından üyeliğimiz askıya alındı. Avrupa Birliği’ne girmemizin gerekliliğine inandığımızı örneklerle, araştırmalarla, tespitlerle nazarlarınıza sunmaya çalıştık.

Artısı ve eksisiyle Avrupa’yı değerlendirdiğimiz Nisan sayımızda; Bediüzzaman’ın “Avrupa İkidir” fikrinin temel olarak ele alındığı yazıların yanı sıra, Ülkelerin İslâmlılık İndeksi konulu bir araştırmanın özetini ve Erasmus ile Avrupa’da eğitim gören gençlerin deneyimlerini bulabileceksiniz. İstifadeli okumalar dileriz.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*