Korku

İnanıp, salih amel işleyenler, namazı kılıp zekâtını verenlerin Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara 277)

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. [Ey Peygamber!] Sabredenleri müjdele! (Bakara 155)

(O takva sahipleri ki ) onlar, görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar, kıyametten korkan kimselerdir. (Enbiya 49)

Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: “Kendini nasıl buluyorsun?” “Ey Allah’ın Resûlü, Allah’tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum” diye cevap verdi. Resûlullah (asm) da şu açıklamayı yaptı: “Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümit ettiğişeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar.” (Tirmizî, Cenaiz 11, [983].)

Abdullah ibni Mes’ud (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Sinek başı kadar bile olsa, gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşı yanak yumrusuna değecek kadar akan hiçbir mü’min kul yoktur ki, Allah onu (ebedi) ateşe haram etmesin.’ (İbni Mace, Zühd, 19)

Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. (Benjamin Franklin)

Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil! Ve hayatı ağır ve müşkül ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. (Mektubat, 412)

Ey muhatap olan insanlar! Havf ve reca ortasında bulunmakla, takvayı reca ederek Rabbinize ibadet ediniz. Bu itibarla insan, ibadetine itimat etmemelidir ve daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. (İşaratü’l-İ’caz 148)

Korkuyorum Üstadım, ahirzamanda imanımı kurtaramamaktan korkuyorum.
Üstad; korkma Zübeyir, titre! (Zübeyir Gündüzalp’in “Üstadım Bediüzzaman” başlıklı notlarından alınmıştır)

Korku yalan doğurur. (Dostoyevski)

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. (Konfüçyüs)

Cesaretin, korkunun yokluğu değil, karşısındaki zaferi olduğunu öğrendim. Cesur adam korkmayan değil, korkusunu fethedendir.(Nelson Mandela)

Korkularınızı kendinize saklayın, ama cesaretinizi başkalarıyla paylaşın. (Robert Louis Stevenson)

Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. (Benjamin Franklin)

Korkarak yaşıyorsanız yalnızca hayatı seyredersiniz. (Friedrich Nietzsche)

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. (Yavuz Sultan Selim)

Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa, ayaklarımın üzerinde ölmeyi tercih ederim. (Che Guevara)

Korku işe yarayabilir ama korkaklık hiçbir işe yaramaz. (Gandhi)

Korku, en beşerî duygudur. Benim iktidarlara başkaldırışımı görenlerden kimi beni korkusuz insan sandılar. Oysa ben korkarım. Bende başkalarına yararlı olacaksa, doğru bildiğimi, inandığımı söylemek duygusu, korku duygusuna her zaman üstün gelmiştir. (Aziz Nesin)

Cesaret; korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir. Korkusuzluk değildir. (Mark Twain)

Kendisinden çok kişinin korktuğu kimse çok kişiden korkmalıdır. (Publilius Cyrus)

Hiçbir şeyden korkmayan kimse, herkesin korktuğu adam kadar kudretlidir. (Schiller)

İnsan sürgünden de, zindandan da, ölümden de korkmamalıdır, sadece korkak olmaktan korkmalıdır. (Epictetos)

Bir korkak bir orduyu bozar. (Atasözü)

Korku suçu suç cezayı doğurur. (Voltaire)

Hiçbir şey korkudan daha korkunç değildir. (Henry D. Thoreau)

İnsanlar korkulacak şeylerden korkmazlarsa daha korkunç şeylerle karşılaşırlar. (Lao Tzu)

Korkaklar gerçek ölümlerinden önce defalarca ölürler. (Julius Caesar)

Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. (Eflatun)

İnsanın çekeceği acının bir haddi vardır ama korkunun yoktur. (Francis Bacon)

Korkunun kaynağı bilgisizliktir. (Ralph Waldo Emerson)

Kim çevresine korku yayıyorsa, kendisi de korkuyor demektir. (Epicuros)

Pek çok kimse, kaçmaktan korktuğu için cesur zannedilmiştir. (Amerikan Atasözü)

Umut ettiğin kadar özgür, korkak olduğun kadar tutsak olursun. (The S. Redemption)

Korku kimi zaman ayaklarımıza kanat takar kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler. (Montaigne)

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkânsızdır; çünkü her şeyi imkânsız zannederler. (Napoleon Bonaparte)

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler, cesurlar ölümü bir kez tadarlar. (William Shakespeare)

Korkularımızın, bizi umutlarımızın ardına düşmekten alıkoymasına izin vermemeliyiz. (J. F. Kennedy)

Acı çekmekten korkan biri, zaten korktuğundan acı çekiyordur. (Montaigne)

Korku bâtıl inançların temel kaynağıdır, zulmün de birçok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. (Bertrand Russell)

İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır. Menfaat ve korku. (Napolyon Bonapart)

Kaybolan Yusuf döner Kenan’a bir gün; gam yeme.
Gör şu mahzun ev olur tekrar gülistan; gam yeme.
Ey gönül, işler düzensizlikten elbet kurtulur,
Dertliler kalmaz perişan böyle her an; gam yeme.
Gerçi bir gün felek sapmış gider, hep ters yöne,
Her zaman arzuna dönmez çünkü devran; gam yeme.
Bülbülüm kırlarda tekrar taht kurarsın, gün gelir,
Tek ki sağ kal, kopmasın ömrün bahardan; gam yeme.
Sel götürmüş yıkmış varlığın; mahveylemiş,
Nuh eğer kaptansa, korkma olsa tufan; gam yeme… (Hafız Şirazî)

2021 Haziran ayı Veciz Yorum sayfasına gitmek için tıklayınız…

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*