“Nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir”

Sair enbiya aleyhimüsselâmın mu’cizatları, birer havârik-ı sanata işaret ediyor ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâmın mu’cizesi ise, esasat-ı sanat ile beraber, ulûm ve fünunun, havârık ve kemâlâtının fihristesini bir suret-i icmalîde işaret ediyor ve teşvik ediyor.

Amma mu’cize-i kübra-i Ahmediye (asm) olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ise, talim-i esmanın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulûm ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemâlâtı ve saadâtı vâzıhan gösteriyor; hem pek çok azîm teşvikatla, beşeri onlara sevk ediyor.

Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor: “Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a’lâ, tezahür-ü rububiyete karşı, ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksâsı, o ubudiyete ulûm ve kemâlât ile yetişmektir.”

Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki: “Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.”

Hem o Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, cezalet ve belâgat-i Kur’âniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden, remzen anlattırıyor ki: “Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezalet, bütün envâıyla âhirzamanda en mergub bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silâhını cezalet-i beyandan ve en mukavemetsûz kuvvetini, belâgat-i edadan alacaktır.”

Elhâsıl, Kur’ân’ın ekser ayetleri, her biri birer hazine-i kemâlâtın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen Kur’ân’ın semavatına ve âyâtının nücumlarına yetişesin; geçmiş olan yirmi adet Sözleri, yirmi basamaklı(HÂŞİYE) bir merdiven yaparak çık. Onunla gör ki, Kur’ân ne kadar parlak bir güneştir. Hakaik-ı İlâhiyeye ve hakaik-ı mümkinat üstüne nasıl safî bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor, bak.

HÂŞİYE: Belki otuz üç adet Sözleri, otuz üç adet Mektubları, otuz bir Lem’aları, on üç Şuaları, yüz yirmi basamaklı bir merdivendir.

Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2023, s. 296

Lügatçe:
âhir: son.
enbiya: peygamberler.
fünun: fenler.
havârık-ı sanat: sanat harikaları.
maksad-ı a’lâ: büyük gaye.
mu’cize-i kübra-i Ahmediye: Peygamberimizin en büyük mu’cizesi.
nev-i beşer: insanlık, bütün insanlar.
saadât: saadetler.
suret-i icmalî: kısa ve özlü bir tarz.
talim-i esma: Hz. Adem’e (as) isimlerin öğretilmesi mu’cizesi.
tezahür-ü rububiyet: Cenab-ı Hakkın terbiye ediciliğinin ortaya çıkması, görünmesi.
ulûm: ilimler.

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 107 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*