ANLAMLI YORUM

Varlık urbâsı

Bizler insanız, yüzümüz mütebessim durma gayretinde olsa da gönül yoruluyor; “Bitmeyecek mi daha?” hissi yüreğe geliyor, sonra diyorum; “İmtihan dünyası burası, aşkın ve sadâkatin sınandığı yer, Mâşuk (cc) dilemeden sen dileyemezsin. Sen yalnızca O’nun (cc) […]

ANLAMLI YORUM

Yarım kalmış hikâye yoktur dostum!

Yol ve yolcular vardır sadece.. Ve sorular ve cevapları! Olan olmuş, yaşanan yaşanmış, giden gitmiş, biten bitmiştir. Hayat, yalnızlık ve gurbet yolculuğuydu bir bakıma! Ömür dediğimiz; bu mekândan başka mekâna, bu şehirden başka şehre, bu […]

ANLAMLI YORUM

“Dünyevîleşme”

Eğer dünya ebedî olsaydı ve insan içinde ebedî olarak kalsaydı pek tabiî mantıklı olabilecek bir eylem olacaktı “dünyevîleşme.” Hakikat ise tam tersini söylüyor. Belki de “gaflet” mefhumuyla açıklanabilecek bir hastalık bahsini ettiğimiz bu kavram… Gaflet […]

ANLAMLI YORUM

Gâye

Gâye… Niceliklerin bezendiği, kapıların birbirine sıra zincir olduğu, esâsı esâsta bilmek ile bir nimet, budanmış bir ağaç bulmanın hızlandırmasıyla filizlenmesini seyrettirecek o taze amaç, gâye… Beşer için gâyenin tanımı kendindeki indi bilmek, keşfetmektir. Ancak öyle […]

ANLAMLI YORUM

Bendegân

Bendegân Mücadeleni takdir etmeyi, bilmeni isterim. Kısa sürede iyi yol aldın. Ceviz, orman, gökyüzü, yıldız, çiçek, derken yavaş yavaş aşıyor gibisin. Bildiğim hâlâ tam değil. Ama merak etme, bir gün mırıldanacaksın Nazımvari, “Şimdi sen de […]

ANLAMLI YORUM

Ölüm nedir?

Sokrates: Amaçtır, Mevlana: Kavuşmadır, Schopenhouer: Kurtuluştur, Nietszche: Bayramdır, Heidegger: Anlamdır… Bediüzzaman: “Dar, sıkıntılı, dağdağalı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüs’atli, sürurlu, ıztırapsız, bâkî bir hayata mazhariyetle, Mahbûb-u Bâkînin daire-i rahmetine girmektir.”1 “Korkmayın bulanık değil, nettir ölüm […]

ANLAMLI YORUM

Yer altından gelen sesler

Bir acayiptir bu gidiş bu aşağı inmeler, Nereyedir yolculuğu görünmez kafile-i sefer. Uyutmuş bizi bağrında, altın sadefte sunulan ölümler, Düştü mâderine rahnelenen turfanda âmâk-ı düşler.   Bir huzmedir karanlığı delen, kan ağladı vakti seher, Küflü […]