İSLÂM KAHRAMANLARI

Ceylan Çalışkan

Olgunluk, bir işin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gereken sorumlulukları üstlenebilmektir. Ciddiyet, sadakat ve bir işte sürekliliği sağlayabilmek olgunluğun varlığına işaret eden kuvvetli delillerdir. Olgunluğun bu alâmetleri, çoğunlukla, belli bir yaşa gelmiş olan insanlarda görülmektedir. Bazı […]