AMERİKAN TAVUKLARI

Ömrümüzü ömür yapan şey…

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler, ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler… Rabbimizi bize tanıtan kâinattan küçük, ilginç bilgiler… Ey bütün kusurlardan ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Mâruf!Biz Sana lâyık bir marifetle seni tanıyamadık.Lâyıkıyla tanıyamadıysak […]