VECİZ YORUM

Korku

İnanıp, salih amel işleyenler, namazı kılıp zekâtını verenlerin Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara 277) Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. […]

KAPAK YAZILARI

Korkuyu hayrete çevirmek

Korku, insanın yaratılışına konmuş en temel duygulardan biridir. Hayatın muhafazası için insana verilen korku (havf) duygusunu Gazalî “ileride kötü bir durumla karşılaşılacağı beklentisinin insanın ruhunda sebep olduğu elem ve huzursuzluk” olarak tarif etmektedir. Risale-i Nur’da […]

KAPAK YAZILARI

Korkusuzluk hastalığı (Urbach-Wiethe)

Zıtlıklar olmasaydı, bilemezdik. Çünkü bize bilgiyi sağlayan, tanımlama yapmamızı olanaklı kılan şey bir şeyin zıddının da olmasıdır. “Herşey zıddıyla bilinir. Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa […]

KAPAK YAZILARI

Korku ve umut ortasında yaşamak

Korku Hak’tan Olursa… Korku doğuştan getirdiğimiz bir duygudur. Yaşadıkça bizimle beraber var olmaya devam eder. Korku duygusuyla hayatımızı tehlikelerden koruruz. Fakat abartılı kullandığımızda hayatımızı cehenneme çeviririz. Hiç korkmadığımızda da insanların hayatını cehenneme çeviririz. Doğuştan yüreğimize […]

KAPAK YAZILARI

Otoritenin sindirme aracı: Korku

Korku duygusu tarihin neredeyse her döneminde iktidar-toplum ilişkisinin temelini oluşturdu. Tek bir kişinin binlerce, milyonlarca insanın üzerinde baskı ve otorite kurmasını ancak bu kadar güçlü ve etki alanı geniş bir duygu sağlayabilir. Bunun nedeni ise […]

KAPAK YAZILARI

Değmez hayat bu korkulara!

Çocukluğumdan beri zihnime takılmış bir şarkı nakaratıdır: “Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına.” Açıkçası şarkının sadece bu kısmını biliyordum. Şimdi baktım da tamamına, şu mısralar çıktı karşıma: “Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana / Ne […]