MÜBAREK RAMAZANINIZI VE BAYRAMINIZI RUH-U CANIMLA TEBRİK EDERİM

Aziz, sıddık kardeşlerim!
Hem mübarek Ramazanınızı,
hem inşaallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar
Leyle-i Kadrinizi, hem saadetli bayramınızı,
hem çok kıymettar hizmetinizi
bütün ruhumla tebrik ve tes’id ederim.

 

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duaların, Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrâhimîn’den niyaz ederim.

Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslam için, hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.

Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâsla girenlerin kazançları pek azim ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır. İnşaallah, emvâl-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzî etmeden, her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lamba, binler aynaların her birisine aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek, Risale-i Nur’un sadık şakirtlerinden birisi Leyle-i Kadr’in hakikatini ve Ramazan’ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız.

Kastamonu Lahikası, mektup no: 56, s. 98

***

Bu mübarek Ramazan’da, iştirâk-i a’mâl düstur-u esasiyle, her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin dillerle, yani kardeşlerin adedince manevî dilleriyle ettikleri ve edecekleri dualar, rahmet-i İlahiye nezdinde makbul olmasını, o lisanlar adedince, Cenab-ı Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazan’ınızı tebrik ediyoruz.

Kastamonu Lahikası, mektup no: 57, s. 99

***

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Hem mübarek Ramazanınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar leyle-i Kadrinizi, hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tes’id ederim.

Kastamonu Lahikası, mektup no: 28, s. 59

***

Cenab-ı Erhamürrâhimîn bu Ramazan-ı Mübarekenin hürmetine, Rahmeten lil-Âlemîn olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin. Âmin. Âsâr-ı gadab-ı İlahî olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin. Âmin. Ve Risale-i Nur şakirtlerini neşr-i envâr-ı Kur’âniyede muvaffak eylesin. Âmin.

Kastamonu Lahikası, mektup no: 103, s. 162

 

Bediüzzaman Said Nursî

 

LUGATÇE:

âsâr-ı gadab-ı İlahî: Allah’ın gazabının eserleri, işaretleri.

emvâl-i dünyeviye: dünya malları.

iştirâk-i a’mâl-i uhreviye: ahirete ait amellerden ortaklık.

Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.

tecezzî: bölünme, parçalanma.

tes’id: kutlama, tebrik etme.

 

ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻧﯖﺰﻯ و ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﯖﺰﻯ

ﺭﻭﺡ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺍﻳﺪﺭﻡ

ﻋﺰﻳﺰ، ﺻﺪّﻳﻖ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﻠﺮﻡ!

        ﺃﻭّﻟﺎ:‌ﺑﺘﻮﻥ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻧﯖﺰﻯ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺍﻳﺪﺭﻡ. ﻭ ﺍﻭ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮﺩﻩ ﺍﻳﺘﺪﻳﮕﯖﺰ ﺩﻋﺎﻟﺮﯓ، ﺟﻨﺎﺏِ ﺣﻖ ﻳﺎﻧﻨﺪﻩ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﻭﻟﻤﺎﺳﻨﻰ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮّﺍﺣﻤﻴﻨﺪﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﺪﺭﻡ

        ﺛﺎﻧﻴًﺎ:‌ﺑﻮ ﺳﻨﻪ‌ﻛﻰ ﺭﻣﻀﺎﻥِ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢِ ﺇﺳﻠﺎﻡ ﺍﻳﭽﻮﻥ، ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺷﺎﻛﺮﺩﻟﺮﻯ ﺍﻳﭽﻮﻥ ﻏﺎﻳﺖ ﺃﻫﻤّﻴﺘﻠﻰ ﻭ ﭘﻚ ﭼﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﻠﻴﺪﺭ. ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺷﺎﻛﺮﺩﻟﺮﻳﻨﯔ ﺇﺷﺘﺮﺍﻙِ ﺃﻋﻤﺎﻝِ ﺍُﺧﺮﻭﻳﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ ﺃﺳﺎﺳﻴﻪ‌ﻟﺮﻯ ﺳﺮّﻧﺠﻪ، ﻫﺮ ﺑﺮﻳﺴﻨﯔ ﻗﺰﺍﻧﺪﻳﻐﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ، ﻫﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﻠﺮﻳﻨﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮِ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﻪ ﮔﭽﻤﻪ‌ﺳﻰ ﺍﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﯓ ﻭ ﺭﺣﻤﺖِ ﺇﻟَﻬﻴﻪ‌ﻧﯔ ﻣﻘﺘﻀﺎﺳﻰ ﺍﻭﻟﻤﻖ ﺣﻴﺜﻴﺘﻴﻠﻪ، ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺩﺍﺋﺮﻩ‌ﺳﻨﻪ ﺻﺪﻕ ﻭ ﺇﺧﻠﺎﺹ ﺍﻳﻠﻪ ﮔﻴﺮﻧﻠﺮﯓ ﻗﺰﺍﻧﺠﻠﺮﻯ ﭘﻚ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻛﻠّﻴﺪﺭ. ﻫﺮ ﺑﺮﻯ، ﺑﻴﯖﻠﺮ ﺣﺼّﻪ ﺁﻟﻴﺮ. ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠَّﻪ‌ﺃﻣﻮﺍﻝِ ﺩﻧﻴﻮﻳﻪ‌ﻧﯔ ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﻰ ﮔﺒﻰ ﺇﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭ ﺗﺠﺰّﻯ ﺍﻳﺘﻤﻪ‌ﺩﻥ ﻫﺮ ﺑﺮﻳﺴﻨﻪ ﻋﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﻓﺘﺮﻳﻨﻪ ﮔﭽﻤﻪ‌ﺳﻰ؛ ﺑﺮ ﺁﺩﻣﯔ ﮔﺘﻴﺮﺩﻳﮕﻰ ﺑﺮ ﻟﺎﻣﺒﻪ، ﺑﻴﯖﻠﺮ ﺁﻳﻴﻨﻪ‌ﻟﺮﯓ ﻫﺮ ﺑﺮﻳﺴﻨﻪ ﻋﻴﻦ ﻟﺎﻣﺒﻪ ﺇﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻳﺘﻤﻪ‌ﺩﻥ ﮔﻴﺮﻣﻪ‌ﺳﻰ ﮔﺒﻴﺪﺭ. ﺩﻳﻤﻚ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ ﺍﻟﻨﻮﺭﯓ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﺎﻛﺮﺩﻟﺮﻧﺪﻥ ﺑﺮﻳﺴﻰ، ﻟﻴﻠﻪٔ‌ِ ﻗﺪﺭﯓ ﺣﻘﻴﻘﺘﻨﻰ ﻭ ﺭﻣﻀﺎﻧﯔ ﻳﻮﻛﺴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ﺳﻨﻰ ﻗﺰﺍﻧﺴﻪ، ﻋﻤﻮﻡ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﺎﻛﺮﺩﻟﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻭ ﺣﺼّﻪ‌ﺩﺍﺭ ﺍﻭﻟﻤﻖ، ﻭﺳﻌﺖِ ﺭﺣﻤﺖِ ﺇﻟَﻬﻴﻪ‌ﺩﻥ ﭼﻮﻕ ﻗﻮّﺗﻠﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺯ

   ٭ ٭ ٭‌

        ﺑﻮ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻧﺪﻩ ﺇﺷﺘﺮﺍﻙِ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭِ ﺃﺳﺎﺳﻴﻠﻪ، ﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﺹ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﻤﺰﯓ ﻗﺮﻕ ﺑﻴﯔ ﺩﻳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺣﻜﻤﻨﺪﻩ، ﻗﺮﻕ ﺑﻴﯔ ﺩﻳﻠﻠﺮ ﺍﻳﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﻠﺮﯓ ﻋﺪﺩﻧﺠﻪ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺩﻳﻠﻠﺮﻯ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻯ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ‌ﺟﻜﻠﺮﻯ ﺩﻋﺎﻟﺮ، ﺭﺣﻤﺖِ ﺇﻟَﻬﻴﻪ ﻧﺰﺩﻧﺪﻩ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﻭﻟﻤﺎﺳﻨﻰ ﺍﻭ ﻟﺴﺎﻧﻠﺮ ﻋﺪﺩﻧﺠﻪ، ﺟﻨﺎﺏِ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮّﺍﺣﻤﻴﻨﺪﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﺪﻳﻴﻮﺭﺯ. ﺑﻮ ﻣﺎﻫﻴﺘﺪﻩ‌ﻛﻰ ﺭﻣﻀﺎﻧﯖﺰﻯ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺍﻳﺪﻳﻴﻮﺭﺯ

   ٭ ٭ ٭‌

ﻋﺰﻳﺰ، ﺻﺪّﻳﻖ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﻠﺮﻡ!

        ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻧﯖﺰﻯ، ﻫﻢ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠَّﻪ‌ﺣﻘّﯖﺰﺩﻩ ﺑﻴﯔ ﺁﻯ ﻗﺪﺭ ﻣﻴﻮﻩ‌ﺩﺍﺭ ﻟﻴﻠﻪٔ‌ِ ﻗﺪﺭﻳﯖﺰﻯ، ﻫﻢ ﺳﻌﺎﺩﺗﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﯖﺰﻯ، ﻫﻢ ﭼﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﺪﺍﺭ ﺧﺪﻣﺘﯖﺰﻯ ﺑﺘﻮﻥ ﺭﻭﺣﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻭ ﺗﺴﻌﻴﺪ ﺍﻳﺪﺭﻡ

   ٭ ٭ ٭‌

ﺟﻨﺎﺏِ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ ﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥِ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ‌ﻧﯔ ﺣﺮﻣﺘﻨﻪ ﺭﺣﻤﺔً ﻟِﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝِ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﺎﻣﯔ ﺍﻣّﺘﻨﻪ ﺭﺣﻤﺘﻴﻠﻪ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺃﻳﻠﻪ‌ﺳﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ. ﺁﺛﺎﺭِ ﻏﻀﺐِ ﺇﻟَﻬﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺿﻠﺎﻟﺘﻠﺮﺩﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﺃﻳﻠﻪ‌ﺳﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ. ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺷﺎﻛﺮﺩﻟﺮﻳﻨﻰ ﻧﺸﺮِ ﺃﻧﻮﺍﺭِ ﻗﺮﺁﻧﻴﻪ‌ﺩﻩ ﻣﻮﻓّﻖ ﺃﻳﻠﻪ‌ﺳﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ

 

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 106 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*