KAPAK YAZILARI

DİLE GELEN SESSİZ HARFLER!

“OKU!” Diye buyurdu Rabbimiz; okuma-yazma bilmeyen insana… Ve bütün okumaklar Onu tanımak için yapıldı. Ve bütün kitaplar Onun kitabını şerh edip açıklamak için yazıldı. *** Bismillah.. Her gün yeniden kurulurken dünya. Kâinat senaryosu her gün, […]

KAPAK YAZILARI

Hangi insan kâinatı temsil eder?

İslâmiyet’te okumanın önemini anlatmaya gerek yok. İnen ilk ayetin ‘Oku!’ olması dahi bunu gösteriyor. Kur’ân’ın ilk nazil olmaya başladığı Ramazan ayının Kadir Gecesi’ni sıcağı sıcağına yaşamış olmamızla beraber ‘İkra’ ayetinin etkisini üzerimizde taşıyor olmamız gerekir. […]

KAPAK YAZILARI

Okumak yaşamaktır!

Yıllar önce Eyüp Sultan’da düzenlenen kitap fuarının şu sloganından çok etkilenmiştim: “Okumak, yaşamaktır!” Bu ifade ilk vahyin ve ilk emrin “oku” olduğunu hatırlatarak, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” mealindeki ayeti de tefekkür ettirdi. Efendimizin […]

KAPAK YAZILARI

Okumak ama ne için?

İnsanlığın var olması anından itibaren her daim anlamını ve anlamlılığını muhafaza eden bir kelime: Amaç (gaye). Efendim, insanlığın var olması dedik, zira temel mesele insanın var olma amacı ile başlıyor. Benim var olma amacım nedir? […]

EDİTÖR

Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!

“Oku!” “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” Son İlahî kitabın ilk âyeti olan bu cümlenin muhatabı zâhirde Hz. Peygamber ise de, aslında onunla birlikte tüm Müslümanlar ve beşeriyettir. 1400 küsur yıl önce Hira’da yankılanan ve çok derin […]

KAPAK YAZILARI

2021 Haziran sayımız çıktı!

OKU! Genç Yorum dergisi Haziran 2021 sayısında, okumanın insanın kendisini inşâ faaliyeti olduğunu, okuduğumuz her bir kitapla, öğrendiğimiz her bir bilgiyle kendimizi inşâ ettiğimize değinerek İlahî kitabın ilk âyeti olan “Oku!” emriyle karşımıza çıkıyor. Haber […]