KAPAK YAZILARI

Kur’ân ve Ramazan 

Dr. Jhonson “Kur’ân şiir midir?” diye sual eder. Âhirinde yine kendisi cevap eder: “Değildir.” “Kur’an şiirden daha yüksek bir şeydir” diye de devam eder sözlerine.1 Kuvvetle muhtemel Yasin Suresi’nin 69. ayetine istinaden böyle bir izahta […]

KAPAK YAZILARI

Yardımlaşma psikolojisi

Yardım etmek, bir başkasının yararını gözeterek yapılan davranıştır. İnsan bazen kendinden bir şey götürmeden (bir bedel ödemeden) bazen de bir bedel ödeyerek yani kendisi madden bir şeyler kaybedecek olsa dahi yardım etmeyi tercih edebiliyor. Psikologlar […]

KAPAK YAZILARI

Nefsi musahhar memur eden ibadet: Oruç

Oruç ibadeti kişiye manevî feyizlerin kapısını açar. Açlık gibi görünen bu manevî ziyafet nefsimizi âdeta musahhar bir memur hükmüne getirir. Ramazan Risalesi’nin dokuz nüktesinden üçünün doğrudan nefse bakması cây-ı dikkattir. Mevzuun ehemmiyetini ve kıymetini izhar […]

KAPAK YAZILARI

Uyaranlar!

Eğitim fakültesinde okuduğumuz üniversite yıllarımız eğitim psikolojisine dair türlü yaklaşımları etüt etmekle geçmişti. Hocalarımız özellikle “davranışçı yaklaşım” üzerinde daha çok duruyordu. Kim bilir belki de daha gözlenebilir olması veya daha açıklayıcı bulunmasındandı. Benim o yıllarda […]

EDİTÖR

Fâniyatı bâkiyata tebdil etmek

İnsanoğlu çok az mesele üzerinde birleşebilirken, bir konuda ise neredeyse tüm insanlık müttefik: İnsanın ve dünyanın fâniliği… Dünya hayatının ve insanın fânî olduğu hakikatine hemen hiç kimsenin itirazı yok… Ömür takviminin yaprakları her gün birer […]