ESKİMEZ YAZI

Yamalamak yakışır

Eskiden beri bir şeyleri yamamayı severim. Özellikle çoraplarımı. Artık yere nasıl basıyorsam, çoraplarımın topuk kısımları çok çabuk yırtılıyor. Eğer küçük bir yırtık varsa iğne ile iki ucu birleştirir, deliği kapatırım. Yok eğer büyükçe bir yırtık […]

ESKİMEZ YAZI

Koşsam belki yetişirim

Geçen sene üniversite sınavına girmeye karar vermiştim. Çok fazla kişiye haber vermeden ücretimi yatırıp, sınava başvurdum. Zaten bir üniversite bitirmiş olduğum ve sınavdan hiçbir şey beklemediğim halde sınavdan önce yine heyecanlanmak garip. Neyse sınav sabahı […]

ESKİMEZ YAZI

Sekiz küçük risale hakkında

Bu yazıda Rumûzât-ı Semâniye adlı, 29. Mektub’un Sekizinci Kısım’ına dikkatleri çekeceğiz. Şimdi elinize bir Mektubat alıp 29. Mektub’u açsanız Sekizinci Kısım’da şu not ile karşılaşırsınız: “Sekiz Remizdir, yani sekiz küçük risaledir. Şu remizlerin esası, ilm-i […]

ESKİMEZ YAZI

İmtihan eden sûre

Mümtehine Suresini hiç duydunuz mu? Belki kulağınıza çalınmıştır. Kendisinden çok bahsedilmeyen, Kur’an’ın son cüzlerinde yer alan on üç ayetlik kısa bir surecik. Geçtiğimiz Ramazan vesilesiyle Kur’an okumalarımızı arttırdığımızda bu sure dikkatimizi çekti. Mümtehine ne demek […]

ESKİMEZ YAZI

Bu ümmetin emîni

Geçenlerde akşam yemeğini hazırlarken bir taraftan elimdeki işi halletmeye çalışıyor, bir taraftan vakit boşa geçmesin diye açtığım dinî yayın yapan radyoyu dinliyordum. (Artık mutfakta iş yaparken radyoyu açtığıma göre annem oldum diyebilir miyiz? Talebeyken böyle […]

ESKİMEZ YAZI

Ya hil’at ü yahud kefen

Hastane koridorunda oturuyorum. Bir gözüm hasta isimlerinin yansıdığı ekranda. Sıra bana gelmedi henüz, kalbimde ise hafif bir endişe. Zihnimde Niyazî-i Mısrî’nin “Lütf u kahrı şey-i vâhid bilmeyen çekti azâp, / Ol azaptan kurtulup sultân olan […]

ESKİMEZ YAZI

Dağlar ve bulutlar

Arkadaşlar! Allahu ekber yaa. Gün geçmiyor ki yeni bir ayet işitip hayrette kalmayalım. Bir de beklemediğimiz bir anda işittiysek bu ayeti, olay daha da ilgi çekici oluyor. Sözgelimi, Twitter’da dolanıyordum ve şu ayete denk geldim: […]

ESKİMEZ YAZI

Gönenli Mehmet Efendi

Gönenli Mehmet Efendi… İlk olarak nasıl tanımıştım ki acaba kendisini? Yanılmıyorsam hayatıyla ilgili bir video kaydına denk gelivermiştim. Böyle adını duyduğum fakat aslında kim olduğunu bilmediğim birisine denk gelip, bir de sevdim mi; birkaç günüm […]

ESKİMEZ YAZI

Evlilik dedikleri

Evleneceğim gün kendi odama çekilmiş, olanları tefekkür ediyorum. Memleketin farklı illerinden sırf benim nikâhım için gelen teyzemler ve onların çocukları ve yakın, uzak bir sürü akraba. Küçücük eve doluşmuş telaşlı bir heyecanın kalabalığı. Gelin olduğum […]