FARKLI YORUM

Hazan değmiş güle döndüm…

Hazan değmiş güle döndüm… İnsanoğlu mevsimleri tabiatın halleriyle anlar. Oysa gönül, ruhunun derinliklerinde sessiz ve sedasız yaşar. Tıpkı gecelerin sessizliği, karanlığın yalnızlığı gibi. Tabiat baharı yaşarken gönül hazanı, doğa kış mevsiminde karların altında üşürken gönül […]

FARKLI YORUM

Gençlere rol model gerek

“Gençlerin İslâmla bir sorunu yok, Müslümanlarla bir sorunu var.” Bir sohbet ortamında şahit olduğum bir hakikat bu. Hakikati kim söylerse; kimden söylenirse, güzeldir… Zamanımız müthiş değişimler çağı, zaman olabildiğince hızlı… Gençler anlamak istiyor, anlaşılmak istiyor, […]

FARKLI YORUM

Hayat: İmtihan ve faaliyet

Hayat, kâinatın bir neticesi, meyvesi, cemali, kemali, hakikatidir. Hayat var ise kâinat vardır, kâinat var ise hayat vardır. Hayat, şükrü, hamdı, ibadeti netice verir. Hayat umum duyguların menşeidir. Hayat, kâinatı temizleyen, nurlandırandır. Hayatın gayesi ve […]

FARKLI YORUM

Gençlik

Evet âlemde bir tekâmül kanunu var ve insan da bir kemal arayışında, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden […]

FARKLI YORUM

Yol, yolcu ve yolluk

İnsanın kendisini daha iyi kavrayabilmesi için, yalın bir iç yolculuğuna ihtiyaç duyduğu aslında aşikârdır. Bu hâl, insanı, “insan”a ulaştıran en yüce yollardan biridir. İşte böyle bir içe dönüş; aradıklarını akıl ve kalp süzgecinden geçirip, gerçek […]

FARKLI YORUM

Birlik için dil mi, duygu mu?

Toplum hayatına bakıldığında kişiler bazılarıyla iyi anlaşıyor, kimi insanlarla da anlaşma noktaları bulunmuyor. İnsanlardaki anlaşma, birlikte olma, ittihad veya ittifak etmelerinin birçok sebebi olabiliyor. Bunlar; aynı takımı tutmak, milletini, vatanını sevmek, aynı fikre, düşünceye sahip […]

FARKLI YORUM

Hepimizin ihtiyacı: Fakir ekmeği

Hiçbir insan yoktur ki hayatta bir zorlukla bir acıyla karşılaşmış olmasın. Ancak bu son iki yıldır topyekûn olarak çok daha fazla müşkül hâllerden, zorluklardan, acılı zamanlardan geçtik, geçiyoruz. Allahualem geçmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte […]