FARKLI YORUM

Yol, yolcu ve yolluk

İnsanın kendisini daha iyi kavrayabilmesi için, yalın bir iç yolculuğuna ihtiyaç duyduğu aslında aşikârdır. Bu hâl, insanı, “insan”a ulaştıran en yüce yollardan biridir. İşte böyle bir içe dönüş; aradıklarını akıl ve kalp süzgecinden geçirip, gerçek […]

FARKLI YORUM

Birlik için dil mi, duygu mu?

Toplum hayatına bakıldığında kişiler bazılarıyla iyi anlaşıyor, kimi insanlarla da anlaşma noktaları bulunmuyor. İnsanlardaki anlaşma, birlikte olma, ittihad veya ittifak etmelerinin birçok sebebi olabiliyor. Bunlar; aynı takımı tutmak, milletini, vatanını sevmek, aynı fikre, düşünceye sahip […]

FARKLI YORUM

Hepimizin ihtiyacı: Fakir ekmeği

Hiçbir insan yoktur ki hayatta bir zorlukla bir acıyla karşılaşmış olmasın. Ancak bu son iki yıldır topyekûn olarak çok daha fazla müşkül hâllerden, zorluklardan, acılı zamanlardan geçtik, geçiyoruz. Allahualem geçmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte […]

FARKLI YORUM

Pişmanlık sermayesi

Pişmanlıklarımı tutuyorum hafızamda. Bakıyorum, eline de yakışıyor. Demek buna elverişli yaratılmışım. Bir teklife muhatabım ve Hakkın aynası olmakla mükellef olan kalbimi berraklaştırmam için dünümden dersler çıkarıyor, pişmanlık kumbaramda biriktiriyorum. Günahın kalbime işleyip, onu karartıp, iman […]

FARKLI YORUM

Ruh Hızı, Melekût Âlemleri ve Takyonlar

“Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir. Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri sür’at-ı ruh mizanıyla cereyan eder.”1 “Ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir; başkalarına nispeten mazi […]

FARKLI YORUM

Bir çeyiz sandığı mutluluk

Sanat; insanı, insanlığına ve sonsuzluk sahibi bir Yaratıcıya yaklaştıran çok kıymetli bir unsur. Maddeci gözlükle bakarsak, akılları hayrette bırakan, ruha coşkunluk, kalbe sevinç veren sanat olmadan da pek tabiî hayatımızı idame ettirebilmemiz mümkün. Nitekim, modern […]