ZİHNİN ÇARKLARI

Lezzet

“Dedi, nedir bu hayatta lezzet. Dedi cahiller için yemek ve şehvet, âkiller içinse seyr-ü bedayi” (Amak-ı Hayalde Filibeli Ahmet Hilmi Efendi) Bediüzzaman lezzet alma ile ilgili zamana ait şöyle bir eleştiri ortaya koyuyor: “Fakat bu […]

TEFEKKÜRE SEYAHAT

Mânâ-i Harfî penceresinden mezar taşları

Mezar taşlarının önemi nedir? “Vefat eden kişinin kimlik bilgileri dışında bir fonksiyonu var mıdır? Mezar taşları yapıldığı dönemin kültürü, sanatı ve inancı hakkında bilgi verir mi? Bu taşlara baktığımızda bize verilen mesajları hakkıyla anlayabiliyor muyuz? […]

ZÜREFA

Başlıksız deneme

Başlıksız deneme Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bu demektir ki, bu dünyada sizinle aynı çağda misafir ediliyoruz ve aynı yüzyılda birbirimize denk düşmüşüz. O zaman birlikte konuşa konuşa birbirimizi bir ayağa kaldıralım ki, üstümüzdeki şu tozu […]

FEYÂLİLACEB

Yaşayalım bu hayatı!

Otur, arkana yaslan ve senin için her türlü olayda kaderin adalet edeceğinden emin olarak yaşa bu hayatı. “Yaşıyorsun bu hayatı be abi!” dedirt. Aman ha, nefsine dedirtme! Dikkat et. O derse sıkıntı. Nefsin ne kadar […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Edep

Edep aklın sûretidir. Hz. Ali (ra) Edep, aklın aşkla birlikte aldığı haldir. Resim, bir mânâ ile görünür. Şu halde: “Sünnet-i Seniye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın.” Risale-i Nur Külliyatından […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Görünmek (2)

Jake Chaphman’ın sanatçıyla izleyen arasındaki bağlantıya değinen aşağıdaki saptaması da önemlidir: “Sanat yapıtı, sabırla pasif bir şekilde durur ve kendisini etkinleştirip var edecek izleyiciyi bekler.” İzleyicinin gördüğü bir süre sonra görmek istediğine, görünmek istediğine dönüşür. […]

TEFEKKÜRE SEYAHAT

Mânâ-i harfî penceresinden hamamlar

Antik Roma’ya kadar uzanan tarihiyle hamamlar yüzyıllardır insanlığa temizlik hususunda hizmet eden mimarî yapılardır. Roma döneminde katı bir kast sistemi olduğundan hamamlarda asiller ile kölelerin, giriş kapıları ve yıkandıkları yer ayrıydı. Roma hamamları alttan ısıtmalı […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Görünmek (1)

“Tebarekellezî ceale fi’s-semâi burûcen ve ceale fîhâ sirâcen ve kameran munîra.”1 “Ne yücedir O [Allah] ki, gökte burçlar yaptı ve içlerinde bir lâmba [olan güneş], bir de aydınlatıcı bir ay kıldı.” Ayet-i kerimenin bir güzel […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Sezgi

Sezgi gelecek bilginin yerini açabilme yeteneği… Boşlukların varlık uzayına dönüşebilir fikrinin zihnin çarklarında yer bulması… Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya kavranması. Buna bazı kaynaklarda “ihsan” da deniyor. Matematik ve mantık; bilgiden çok sezgi […]

FEYÂLİLACEB

Fark et!

Nerde kaldın bahaarrr! İlk defa bu kadar bekledik yahu. Bu yıldan önce hep kışın erken bitmesinden hayıflanan biri olarak kış uzamaya başladıkça hoşuma gitmişti ama artık Mart’ın kapıdan baktırmasını geçip Nisan’da bile kalorifer peteğindeki sıcağı […]