ANLAMLI YORUM

Bendegân

Bendegân Mücadeleni takdir etmeyi, bilmeni isterim. Kısa sürede iyi yol aldın. Ceviz, orman, gökyüzü, yıldız, çiçek, derken yavaş yavaş aşıyor gibisin. Bildiğim hâlâ tam değil. Ama merak etme, bir gün mırıldanacaksın Nazımvari, “Şimdi sen de […]

ANLAMLI YORUM

Ölüm nedir?

Sokrates: Amaçtır, Mevlana: Kavuşmadır, Schopenhouer: Kurtuluştur, Nietszche: Bayramdır, Heidegger: Anlamdır… Bediüzzaman: “Dar, sıkıntılı, dağdağalı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüs’atli, sürurlu, ıztırapsız, bâkî bir hayata mazhariyetle, Mahbûb-u Bâkînin daire-i rahmetine girmektir.”1 “Korkmayın bulanık değil, nettir ölüm […]

ANLAMLI YORUM

Yer altından gelen sesler

Bir acayiptir bu gidiş bu aşağı inmeler, Nereyedir yolculuğu görünmez kafile-i sefer. Uyutmuş bizi bağrında, altın sadefte sunulan ölümler, Düştü mâderine rahnelenen turfanda âmâk-ı düşler.   Bir huzmedir karanlığı delen, kan ağladı vakti seher, Küflü […]

ANLAMLI YORUM

Soğuk mu üşütür, sevgisizlik mi?

… çocuktum, ufacıktım.. … dinlemeyiverdim bir gün. “Ezan Allahuekber, siz eve..” derdi annem. Dinlemedim, girmedim o akşam eve. Kar vardı, soğuktu. Oynarken hiç anlamamıştım soğuğu. Belki de kar aydınlığı kandırmıştı beni akşamın olmadığına… Ne oynuyordum, […]

ANLAMLI YORUM

Zamanı göstermeyi unutan saatler

Ne çabuk unutuldu ‘Belâ’ yurdunda verilen sözler? Sohbet meclisi kurulmuştu ‘Bezm-i Elest’te. Hafıza-i beşer nisyan ile ma’lüldü… Yarın bugünse, “dün” dediğimiz neydi peki?.. Zaman ve mekân yoktu henüz. Ezel öncesi… * * * Melekler hayrette… […]