FARKLI YORUM

Kur’ân bizden ne ister?

Dua ve davet kitabıdır. Bizden samimî dua etmemizi ister. Davet kitabıdır. Hayra, iyiliğe, adalete, merhamete, saygıya, yaratılana sevgiye, doğruluğa, sadakate, iffete, taate ilâ ahir… Bildiğimiz bilmediğimiz tüm güzelliklere, insana ve insanlığa faydalı olana davet eder. […]

KAPAK YAZILARI

Kur’ân ve felsefe nazarında edebiyat

İnsanlık kadar kadim bir geçmişe sahip olan edebiyat, dünden bugüne toplumların hayata bakış tarzlarının birer yansıması olmuştur. Bu bakış açısı ve tarzı insanlıkla birlikte tartışılmış, hattâ kimi zaman sancılı bir hal alarak damatla kayınpederi bile […]

KAPAK YAZILARI

Eğitimde Kur’ânî dil

Kelimelerin simgesel olduğunu hepimiz biliriz. Yani gördüğümüz ya da duyduğumuz bir kelime gösteren, zihnimizde canlanan ise gösterilendir. Bu gösterilen zihnimizde bir anlam oluşturur. Örneğin talebe dediğimizde zihnimizde hemen bir anlam oluşacaktır. Benzer şekilde öğrenci dediğimizde […]

KAPAK YAZILARI

Ahlâkî anarşiye Kur’ânî set

“Ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.” 1 Bediüzzaman bu tespiti, Kastamonu’da sürgün hayatı yaşadığı 1936-44 yılları arasında talebelerine yazdığı bir mektupta dile getirmişti. İmanı, ahlâkı, hayatı hedef […]

RÖPORTAJ

Kur’ân bize bir rehberdir

Kur’an’ın bir mucizesi de camiiyeti, yani kapsayıcılığıdır. Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hisse verir, herkesin ondan alacağı bir nur vardır. Biz de bu hakikat ışığında gençlerimizin dünyasında Kur’an’ın nasıl bir yer tuttuğunu merak […]

KAPAK YAZILARI

Hayata inzal olan ayetler

“Herhalde göklerde ve yerde mü’minler için ayetler var.” (Casiye/3) Kur’ân, ayetlerinde çok defa “ayet” diye belirtilen birimlerden oluşur. Kur’ân’ın kendi dünyamızdaki anlamını derinleştirmeye bu birimi tekrar tanımlayarak başlamak yararlı olacaktır. Ayet; sözlükte açık, aşikâr alamet; […]

KAPAK YAZILARI

Kıssaların en güzelleri

“Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var. Birisi şu kitâb-ı kâinattır ki, bir nebze, şehâdetini on üç lem’a ile, Arabî Nur Risâlesinden On Üçüncü Dersten işittik; birisi şu kitâb-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan […]