EDİTÖR

Hoşgörü

İnsan sevgi, saygı, merhamet, tahammül, empati gibi hasletlerle insan ismine lâyık bir hal alır ve çevresiyle anlamlı ilişkiler kurar. Bu hasletlerden bir tanesi de hoşgörüdür. Müsamaha, tolerans, görmezlikten gelme, katlanma gibi kelimelerle de ifade edilen […]

EDİTÖR

Demokrasi

Yunanca demos (halk) ile kratos (iktidar, yönetme) kelimelerinin birleşiminden oluşan demokrasi halkın iktidarı, halkın egemenliği, halkın yönetime katılması, yönetim erkini belirlemesi gibi anlamlara gelir. İlk başta eski Yunan’da site devletlerinde halk yönetime doğrudan iştirak ederken […]

EDİTÖR

Fâniyatı bâkiyata tebdil etmek

İnsanoğlu çok az mesele üzerinde birleşebilirken, bir konuda ise neredeyse tüm insanlık müttefik: İnsanın ve dünyanın fâniliği… Dünya hayatının ve insanın fânî olduğu hakikatine hemen hiç kimsenin itirazı yok… Ömür takviminin yaprakları her gün birer […]

EDİTÖR

Edebiyatla edeplenmek

“Davasını ifade eden kazanır” demiş Zübeyir Gündüzalp. Neyi savunuyorsak, onu ifade ediş tarzımız muvaffak olmamızın önemli bir sebebidir. Bu yüzden “Usul, esastan; üslup mesajdan önce gelir.” sözü bir ilke haline gelmiştir. Üstad Bediüzzaman “Haksızlar dahi, […]

EDİTÖR

Asırlık beyanname

Devletlerin ve milletlerin hayatlarında büyük inkılâplara yol açan dönüm noktaları vardır. Bu noktalarda atılan adımlar uzun yıllar etkisini gösterir ve milletlerin istikballerini şekillendirirler. Bundan tam yüzyıl önce de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Ömrünü […]

EDİTÖR

Acılar ve imandan gelen tesellîler

Acı… Acı çekmek, acıya katlanmak, acıyla yaşamak… İnsanı en çok üzen, insan ruhuna sıkıntı veren hallerin başında geliyor acı çekmek. Acılı bir süreçten geçerek geldiğimiz şu varlık âleminde acıdan kaçınmak mümkün de değil. Maddî manevî […]

EDİTÖR

Ahirzaman gençleri

Gençlik… İnsan ömrünün en verimli ve üretken çağı… Hislerin, duyguların, zevklerin, lezzetlerin, tutkuların en zirvede yaşandığı bir dönem. Büyük fırsatların yanında büyük tehlikeleri de içinde bulunduran önemli bir devre. İyi değerlendirildiğinde insanın hem dünyevî hem […]

EDİTÖR

Sıkı bir fırsat: Can sıkıntısı

Can sıkıntısı… Tarih boyunca en çok şikâyet edilen konulardan bir tanesi… İnsanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de çokça can sıkıntısından şikâyet ediyorlar. İş, eş, arkadaş, okul, başarısız olunan bir girişim, işitilen bir söz vb. sebeplerin […]

EDİTÖR

İnsan odaklı eğitim

Kul olduğumuzu ve Rabbimizin bizi her an “terbiye” ettiğini düşündüğümüzde “eğitim” meselesinin nasıl hayatından içinden bir hakikat olduğunu daha iyi idrak ederiz. “Hayat boyu eğitim ve öğrenme” tabiri meşhurdur. İşte aslında tam da bunun için […]