KAPAK YAZILARI

10 maddede demokratlık ve otoriterlik

Bir yönetim modeli ne olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Kim bizi yönetmelidir? Nasıl yönetmelidir? Eski Yunan filozofları başta olmak üzere, binlerce yıldır, bu konu tartışılmaktadır. Özellikle imparatorlukların yıkıldığı 19. Yüzyıldan bu yana, batı ülkeleri, demokrasi kavramından önce, […]

KAPAK YAZILARI

Bir demokrasi meselesi

Günümüzde çoğu kişi tarafından ideal yönetim biçimi olarak tanımlanan, ülke olarak da sık sık sınavını verdiğimiz demokrasi, genel kabul görmüş şekilde meşruluğunu halktan alan, halkın yönetimde eşit şekilde rol aldığı, idarecileri denetlediği yönetim biçimi olarak […]

KAPAK YAZILARI

Demokrasi

Atmosfer havayı ifade eder. Demokrasi de dolayısıyla, sosyal ve siyasî ortamı. Hürriyet ve adalet; yani herkese hürriyet, herkese adalet. Demokrasinin modern tarifi şu: Şiddet unsuru olmaksızın, silah devreye girmeksizin, bireylerin özgür iradeleriyle geleceklerini tayin edebildikleri […]

KAPAK YAZILARI

İslam’da oy pusulası var mı?

“İslam” deyince, tarihin akışı içinde belli bir zamanda Hazreti Peygamber’in elinde ve izinde ortaya çıkmış olan bazı pratikleri kast eden lâdinî bakış sahipleri için başlıktaki sorunun cevabı nettir: O İslam’da oy pusulası yoktur! “İslam’ın kaynaklarına […]

KAPAK YAZILARI

Demokrasiyi tanımak

Kavramlara yüklediğimiz anlamlar vardır. Bununla birlikte her insan kendi penceresinden bakar dünyaya. Bu yüzden herkes için geçerli olacak kavramları tanımlarken doğru bir yerden başlamak önemlidir. Kavramları doğru sözcüklerle ifade etmek, onları daha iyi anlayıp hayatımızda […]

KAPAK YAZILARI

2023 Mayıs sayımız çıktı!

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum 2023 Mayıs sayısında “Demokrasi” meselesini ele alıyor. Genç Yorum Dergisi olarak ülkenin ve özellikle gençlerin gündeminde olan bu konuyu “Demokrasi nedir, nerede nasıl çıkmıştır, gelişim süreci nasıl olmuştur? […]

KAPAK YAZILARI

Kur’ân ve Ramazan 

Dr. Jhonson “Kur’ân şiir midir?” diye sual eder. Âhirinde yine kendisi cevap eder: “Değildir.” “Kur’an şiirden daha yüksek bir şeydir” diye de devam eder sözlerine.1 Kuvvetle muhtemel Yasin Suresi’nin 69. ayetine istinaden böyle bir izahta […]

KAPAK YAZILARI

Yardımlaşma psikolojisi

Yardım etmek, bir başkasının yararını gözeterek yapılan davranıştır. İnsan bazen kendinden bir şey götürmeden (bir bedel ödemeden) bazen de bir bedel ödeyerek yani kendisi madden bir şeyler kaybedecek olsa dahi yardım etmeyi tercih edebiliyor. Psikologlar […]