KAPAK YAZILARI

Kitaplar dostluk eder mi?

“Yalnızlık Allah’a mahsustur” deriz ve neredeyse bütün sosyal psikoloji tezleri “İnsan, sosyal bir varlıktır” cümlesi ile başlar, “Hayatımızı devam ettirmek için başkalarına ihtiyacımız vardır” diye devam edip işleyeceği konuya doğru evirir cümlelerini. Biz de bu […]

KAPAK YAZILARI

Dijital okuryazarlık

Okumayı sever misiniz? Bence bu soru dijital çağ için amaçsız bir soru. Çünkü ister Cuma mesajı olsun, ister indirim haberi ya da magazin belki spor, hatta telefona gelen bildirim, sci-fi de dahil her şeyi okuyoruz. […]

KAPAK YAZILARI

DİLE GELEN SESSİZ HARFLER!

“OKU!” Diye buyurdu Rabbimiz; okuma-yazma bilmeyen insana… Ve bütün okumaklar Onu tanımak için yapıldı. Ve bütün kitaplar Onun kitabını şerh edip açıklamak için yazıldı. *** Bismillah.. Her gün yeniden kurulurken dünya. Kâinat senaryosu her gün, […]

KAPAK YAZILARI

Hangi insan kâinatı temsil eder?

İslâmiyet’te okumanın önemini anlatmaya gerek yok. İnen ilk ayetin ‘Oku!’ olması dahi bunu gösteriyor. Kur’ân’ın ilk nazil olmaya başladığı Ramazan ayının Kadir Gecesi’ni sıcağı sıcağına yaşamış olmamızla beraber ‘İkra’ ayetinin etkisini üzerimizde taşıyor olmamız gerekir. […]

KAPAK YAZILARI

Okumak asil bir eylemdir!

Kişi tanıma testlerinde sorulan klasik bir sorudur: “Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?” Biz de gururla “Kitap okurum.” deriz. Halbuki okumak bizim için sadece boş zaman faaliyeti olarak mı kalmalıdır? Kendimize asıl sormamız gereken soru bu galiba. […]

KAPAK YAZILARI

Okumak yaşamaktır!

Yıllar önce Eyüp Sultan’da düzenlenen kitap fuarının şu sloganından çok etkilenmiştim: “Okumak, yaşamaktır!” Bu ifade ilk vahyin ve ilk emrin “oku” olduğunu hatırlatarak, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” mealindeki ayeti de tefekkür ettirdi. Efendimizin […]

KAPAK YAZILARI

Okumak ama ne için?

İnsanlığın var olması anından itibaren her daim anlamını ve anlamlılığını muhafaza eden bir kelime: Amaç (gaye). Efendim, insanlığın var olması dedik, zira temel mesele insanın var olma amacı ile başlıyor. Benim var olma amacım nedir? […]

KAPAK YAZILARI

2021 Haziran sayımız çıktı!

OKU! Genç Yorum dergisi Haziran 2021 sayısında, okumanın insanın kendisini inşâ faaliyeti olduğunu, okuduğumuz her bir kitapla, öğrendiğimiz her bir bilgiyle kendimizi inşâ ettiğimize değinerek İlahî kitabın ilk âyeti olan “Oku!” emriyle karşımıza çıkıyor. Haber […]

KAPAK YAZILARI

Ahirete yatırım: Helâl kazanç

“Her ümmetin imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir” hadis-i şerifi imtihanımızın ne çeşit olduğunu bu asrın insanı olan bizlere haber vermektedir. Mal sevdası, hayat-ı dünyeviyenin temini bu asrın mergup bir metası olmuştur. Ayet-i […]

KAPAK YAZILARI

Tüketiyorum öyleyse var mıyım?

Modernitenin felsefi anlamda altyapısını oluşturan ve Descartes’a ait olan “Düşünüyorum öyleyse varım” söyleminin post modernite dönemde “Tüketiyorum öyleyse varım” cümlesine dönüştüğü zamanları yaşıyoruz. Başkaları tarafından fark edilmenin, beğenilmenin hazzı karşılığında mahremiyetini kolaylıkla feda edebilen kitleler […]