EDEBÎ YORUM

Siyahım

Bir derttir içimi kuşatan, terk etti beni zevklerim. Hüznün rengine boyandı o nazlı gülüşlerim. Ah edip medet umdum da gitti tüm sevdiklerim, Nasıl câmid ve ruhsuz görünüyor, bütün sebeplerim.   Yaşamak ki ne yaşamak, bilerek […]

RÖPORTAJ

Edebiyatla aranız nasıl?

Genç Yorum, bu ayki sayısında edebiyat meselesini nazarlara sunuyor. Yazarlarımız çeşitli alt başlıklarda bu meseleyi incelediler gerçi fakat biz gençlerin dünyasında bu meselenin nasıl bir yer kapladığını da merak ettik. Ve bu meyanda dört arkadaşımıza […]

FARKLI YORUM

Gençlik

Evet âlemde bir tekâmül kanunu var ve insan da bir kemal arayışında, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden […]

KAPAK YAZILARI

Hatırlamak tohumu

Mehmet Akif, Safahat adlı eserinde yaşadığı dönemin çatışmalarını ve sorunlarını göz önünde bulundurarak gelecek neslin nasıl olması gerektiğine dair ipuçları vermiştir. Çizdiği gençlik tasavvuru “Asım’ın Nesli” olarak adlandırılmıştır. İmanlı, bilgili, ahlâklı, karakterli, faziletli, marifetli, vatanını […]

KAPAK YAZILARI

“Etkileyici” insanlar

“Solunan hava, yüzülen su, oturup kalktığın insan, yürüdüğün yol seni değiştirir.”1 demiş Mustafa Kutlu. Doğru demiş. “Oturup kalktığımız insan” muhakkak bizi değiştirir. Acaba biz kimlerle oturup kalkıyoruz? Tüm gün kimlerle muhatabız? Tespit etmeye çalışacak olsak, […]

KAPAK YAZILARI

Kindar nesil

Gençler ne istiyor? Gençleri dine nasıl ısındırabiliriz? Yeni nesil neden dinden uzaklaşıyor? Kendisini dindar olarak tanımlayan ve özellikle belirli bir yaşın üzerindeki kesimin en çok sordukları sorular ve bu sorular ekseninde dönen çeşitli “dindarlaştırma” çalışmalarına […]

KAPAK YAZILARI

Dikkat! Tehlike var!

Evet, hem de öyle bir tehlike ki hem dünyevî saadeti mahveden hem de ahiret yurdunu kaybetmeye sebep olabilen bir tehlike. Adı, âhirzaman… Fitnesinden ve şerrinden Peygamberimizin (asm) dahi Cenâb-ı Hakka iltica edip sığındığı; dehşetinden kalplerin […]

KAPAK YAZILARI

Hazırlan ve “Bir” hedefin olsun!

Hayaller, hedefler, idealler… Olmazsa olmazlarımız değil mi? Kısa veya uzun… Hep hayatımızın içindeler. Sürekli bir çaba, daimî bir hazırlık içindeyiz. Hazırlanmadığımız vakit neredeyse yok gibi. Aslında taa en başta, dünyaya gelmeye hazırlanıyoruz. Birileri bizim için […]