ZİHNİN ÇARKLARI

Çokluk (1)

“Üç, altı ve dokuz sayılarının azametini bilseydiniz evrenin anahtarını elde edebilirdiniz.” Nikola Tesla Ölçmek bilmektir, ölçülebileni ölçün, ölçülemeyeni ölçülebilir hâle getirin, demiş Galileo Galilei. Bunun elbette pek çok tartışmayı beraberinde getireceği bilinmesine rağmen tarihin büyük […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Anlam

“Zihnin sarkacı doğru ile yanlış arasında değil, anlam ile saçma arasında gidip gelir.”Carl Gustav Jung Fransis Crick bilinç konusunda yaptığı çalışmaları sırasında odasındaki tahtanın tam ortasında ve diğerlerinden çok daha büyük bir sözcük yazılıydı. Bu […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Söz

Sözün ıssı, sözün alırSûretse toprakta kalır                        Yunus Emre Yunus’un bu sözünün izahı şudur: Âlemler “Ol/kün” sözü ile yaratılmıştır. Konuşmayı ve ruhu veren ilk sözün […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Yazmak

“Yazmaktan maksat, lisânın söylediklerini bâkileştirmektir. Çünkü şu fânî dünyada hiçbir şey ebedî değildir.” Münazarat Çünkü yazı, belgedir. Kayıt düşürmektir. Yazı, kader kaleminin bir parçasıdır. “El-ilmu saydun ve’l-kitâbetu kayduhu” (İlim bir avdır, yazmak onun bağıdır) denmiştir. […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Parça (2)

Kur’an’da “retilil kurane tertila” (Müzzemmil/4) denilmiştir “tertip” ve “sıralı vezinli” anlamındadır. “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.” İmam Sadık’tan (ra) aktarıldığına göre İmam-ı Ali (ra) şöyle buyurmuştur: Ayetten kasıt Kur’an’ı açık ve tane tane okuyun […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Parça (1)

“Parçaları dinleyip tümü unuttun” diyor, Shakespeare. Çünkü parçanın içindedir. İçinde olan için bütün kayıptır. O halde, bulunduğun parçadır, hatırladığın da parçadır. Kayıp olan da bir parçadır. Selçuk Topal: “Sanırım evreni anlama çabamızda önümüzdeki en büyük […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Cesaret

“Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir” demiş Napolyon. Cesareti tanımlamada ise üç kavram ortaya çıkıyor: Fâris, şücâ, batal. Fâris; düşman saldırdığında üzerine giden, ondan kaçmayandır. Şücâ; düşmanı savaş meydanına çağırandır. Batal; herkesin geriye çekildiği sırada […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Kusur (2)

Tabiatı kusurlu ya da fazla gören, eşyada gereksiz ya da etkisiz parçalar bulan ve insanî fonksiyonu tabiatı düzeltmek olarak tanımlayan prototipi Bediüzzaman “ebleh” olarak tanımlıyor: “İnsanların öyle eblehleri vardır ki, şeffaf bir zerrede şemsin timsalini […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Kusur (1)

Rüzgâr, dalgalar, suyun akışı, volkanik patlama, kuşların uçuşu, tufan, akıntılar, bitkiler, kalbin odacıkları, kanın dolaşımı, yengeçlerin hareketleri, anatomi, atlar ve diğer hayvanlar, ışık ve gölgeler gibi doğruları kullanarak kesin çizimlerini yapabilmek. Buradan insan fizyolojisi, anlık […]

ZİHNİN ÇARKLARI

Düşünce

Charles Baudelaire: “Bana kalbimi ve bedenimi iğrenmeden düşünebilme gücü ve cesareti ver!” 1 diye dua ediyordu. Düşünmek savaşmaktır Cemil Meriç’e göre, bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak! Bülent Ecevit Ulus gazetesindeki […]