Bediüzzaman Said Nursî kimdir?

Gençlere “Bediüzzaman Said Nursî kimdir?” diye sorduk.
İşte aldığımız cevaplar…

 

Zeynep Senanur Akın (20)
Mardin / İlahiyat Fakültesi 3. sınıf

Davasının derdiyle sancılanarak, mütevazı bir hayat süren, kıymetli Risale-i Nur eserlerini miras bırakarak berzah âlemine göç eden ilim adamı.

Kadriye Aksakal (20)
Kocaeli / Bilgisayar Müh. 2. sınıf

İslâm yolunda mücadeleler vermiş büyük üstadlardan, Risale-i Nur’un yazarı.

Zehra Apak (20)
İstanbul / İlahiyat Fakültesi 2. sınıf

Risale-i Nur yazarı, çağın en büyük mütefekkirlerinden bir âlimimizdir.

Nurseda Yaşar (20)
Tokat / Tıp Fakültesi 1. sınıf

Bediüzzaman, kitaplarının kıymetini geç anlamama rağmen, gerçekten risaleleri yazdığı için saygı duyduğum bir kişilik. Ve her zaman bana garip gelen, bununla kesinlikle övünmemesi. Bu tutum saygımı daha çok artırıyor.

Merve Çelik (15)
Adana / Lise 1. sınıf

Bediüzzaman Said Nursî’nin detaylı olarak kim olduğunu bilmiyorum. Ders kitaplarımızda geçmeyen bir isim. Gerçi bu zamanda önemli isimlerin müfredatta olduğunu pek sanmıyorum. Çevremden duyduğum kadarıyla Bediüzzaman Said Nursî, İslâm âlimi ve Risale-i Nur adlı kitabın yazarı. Bu İslâm âliminin adını çevremden çok duyduğumu ele alarak, İslâm adına önemli bilgiler verdiğini, doğru konuştuğunu ve dinin yayılmasını sağladığını düşünüyorum. En kısa zamanda Bediüzzaman Said Nursî hakkında bilmediğim bilgileri öğreneceğim. Hayatını ve insanların neden onu bu kadar sevdiğini merak ediyorum açıkçası.

Zehra Demir (27)
Şanlıurfa / Bilgisayar Öğretmeni

Şanlıurfa’da öldüğünü bildiğim, Nur cemaatinin lideri olan âlimdir. Ve ilk aklıma gelen şey ise Risale-i Nur Külliyatı. Kendisi ile ilgili derin bir araştırmam yok.

Mikail Kayhan (29)
Yozgat / Arap Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Hayatını, Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu tüm dünyaya hakkalyakin derecede ispat etmeye adayan hakikatbin bir varisdir.

Zeynep Miray Uncu (20)
Şanlıurfa / Bilgisayar Müh. 2. sınıf

Benim bildiğim kadarıyla bir hoca, tarikat hocası galiba. Ya da hayır, nur cemaatinin kurucusuydu sanırım.

Ayfer Korkmaz (23)
Bitlis / Gıda Mühendisliği 4. sınıf

İslâm’a ve Kur’ân’a adanmış bir ömrün en açık ifadesidir Bediüzzaman. “Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur” sözü tam mânâsıyla davasını özetliyor.

İbrahim Halil Toprak (21)
Şanlıurfa / Bilgisayar Müh. 2. sınıf

Bediüzzaman, bulunduğu asrın en büyük âlimlerinden, türlü zorluklar çekmiş, hapishanelerde yatmış. Risale-i Nur’un yazarı. Şanlıurfa’da vefat etmiş, naaşı çalınmış ve kesin yeri bilinmiyor. Allah dostu büyük bir âlim.

Şilan Ekinci (20)
Mersin / Sosyoloji 3. sınıf

Aslında onun için yazılmış iyi kötü birçok şey olduğundan, hakkında net bir şey bilmediğim, fakat döneminde ve şimdiye kadar hâlâ onun yolundan gidenlerin olması sebebiyle, ne kadar büyük ve kıymetli bir âlim olduğunu düşündüğüm biri. 31 Mart Vak’ası olarak geçen isyanda, isyancıları yatıştırmaya çalışmış olmasıyla aklımda kalmış. Sadece bir âlim değil de döneminde doğunun kalkınmasının eğitimle olacağını düşünüp zamanın padişahıyla bile mücadele edip üniversite kurulması için çaba göstermiştir. Kendisi şair, yazar, ressam olmadığından olsa gerek, kendi şahsî bütünlüğü içerisindeki eşsizliğinden çok, teorisini takip edenlerin tavrıyla anılmak durumundadır. Hakkında çok fazla yanlış bilginin bulunduğu, bir nevi gizemli önemli bir dinî lider.

Kevser Demirez (23)
Fransa / Paris Nanterre Üniversitesi

Bediüzzaman, kendi şahsını öne sürmeyen mütevazı bir dava adamıdır. Tahkikî imanı elde etmiş ve bu zamanın ‘superimanı’ gibi, yani insanların imanı için, sordukları soruları mantıkla, vicdanla cevaplandıran bir zattır. Onun sayesinde bir şirket-i manevîyeye dâhil oluyoruz. Bediuzzaman Hazretleri benim için bir dava adamı. Bu nedenle himmeti çok. Hayatımda 4 kelime öğrendim (niyet, nazar, mânâ-i harfi, mânâ-i ismi) demesi benim bakış açımı çok değiştirdi. Ona çok fazla insanın zulmetmiş olmasına rağmen (imana gelmeleri şartıyla) onlara hakkını helâl etmesi çok etkilemiştir beni. Allah ondan razı olsun, çünkü onun vesilesiyle Rabbimize hakikî kulluğumuzu öğreniyoruz.

Sevde Nur Kalgıdım (16)
Antalya / Lise 2. sınıf

Bediüzzaman Said Nursî, İslâm âlimi, düşünürü, Risale-i Nur adlı tefsir külliyatının yazarı ve Nur Cemaati’nin kurucu lideridir. Bütün ömrü boyunca aynı çizgide bir manevî cihat yapmış ve milyonların imanının kurtuluşuna vesile olmuştur. Birçok olumsuzluklara, hapishanelere atılmasına karşın bir kez bile davasından vazgeçmemiştir. Bediüzzaman ismi, asrın eşsiz güzelliği, mânâsına gelmektedir. Bana bir kurtarıcıyı, kahramanı ifade ediyor.

Türkiye’de henüz tercümesi bile olmayan biyoloji, zooloji, astronomi, tıp ve daha birçok bilim üzerine yaptığı değerlendirmelerle dine giden yollar çizmesi ve herkesin ezberlemek için ömrünü verdiği kitapları çok kısa sürede hafızasına alması, beni çok etkilemiştir.

Böyle bir asırda, şerlerin bu kadar yakınımızda olduğu, Kur’ân-ı Kerîm’i anlamaya çok ihtiyacımızın olduğu bu zamanda, onun yazdığı eserler sayesinde Kur’ân-ı Kerîm’i anlıyor, şerlerden korunuyoruz.

Shirpadshah Noorzad (23)
Afganistan / Tıp Fakültesi 3. sınıf

Bediüzzaman Said Nursî, İslâm alimlerinin çok değerli şahsiyetlerinden biridir. O, hayatını iman hakikatlerini anlatmaya adamıştır. Ve İslâm dininin gerçek anlamıyla yaşanması için tüm hayatını vakfetmiştir. Onun çok beğendiğim sözlerinden bazılarını aktarmak istiyorum:

“Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.”

“Ey nefsim! Deme, ‘zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder.’ Çünkü ölüm değişmiyor.”

“İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda derin yaralar açar.”

“Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez.”

Arafat Ghaleb (24)
Yemen / İlahiyat 4. sınıf

Bediüzzaman Said Nursî denince aklıma gelen, İslâm âlimlerinden ve imamlarından biri olduğudur. Ve asrı yenileyen âlimdir. İslâm’ın ayakta kalmasında Allah’ın inayetiyle çok büyük bir payı vardır Bediüzzaman’ın. Risale-i Nur eseriyle, ateizmi parçalamış ve yenmiş bir âlimdir.

Risale-i Nur okuduğum zaman, kelimelerin çok yüksek bir hassasiyetle seçildiğine dikkat ediyorum. Bediüzzaman’ın bu kadar hassas davranmasının nedeni de bence, bize iman hakikatlerini tam olarak aktarmak istemesidir. Allah ondan razı olsun.

Ahmad Shaban (23)
Suriye / Tıp Fakültesi 2. sınıf

Bediüzzaman Said Nursî hakkında tam bir bilgim olmasa da Türkiye’de büyük bir etkiye sahip olduğunu çok iyi bilirim. Fakir bilgilerimle, düşüncelerini ve inançlarını savunduğu için hapse atıldığını bilirim. Yazdığı eserler Türkiye’de ve Dünya’da İslâmî fikirlerin hızla yayılmasını sağlamıştır. En büyük eseri Risale-i Nur, milyonlar tarafından sabah akşam okunuyor.

Serkan Karadağ (23)
Mardin / Tıp Fakültesi 2. sınıf

Bediüzzaman Said Nursî, amacı sadece din olan ve dinin yüksek hakikatlerini hiçbir şeye alet etmeyen ender şahsiyetlerdendir. Kur’ân hakikatlerini bu asra göre açıklanmış ve savunmuştur. Din ile bilimi birleştirmiştir. O, hayatı boyunca çok zorluklar, sıkıntılar çekmiştir. Bütün bu sıkıntılara rağmen, İslâm için mücadele etmiştir. O, netliği ve sadeliği ile saygı duyulmaya en lâyık kişilerden biridir benim gözümde.

Bazı Kürt ayaklanmalarında, ortamı teskin etmiştir. Yönetenlerin suçunun halka ve askerlere mal edilmemesini söyleyerek, barışı sağlamıştır. Allah ondan razı olsun.

İbrahim Türkman (23)
Şanlıurfa / Tıp Fakültesi 3. sınıf

Bediüzzaman, isminden de anlaşılacağı üzere, asrın âlimi idi. “Her suale cevap verilir, sual sorulmaz” diyerek tüm suallere tatmin edici cevaplar veren bir âlimdi. Ateizmin dehşetli suallerine, mükemmel örneklerle cevap vermiştir Risale-i Nur eserinde. Bediüzzaman, toplumsal olayları da ciddi bir şekilde ele almış, anarşi ve terör olaylarını zamanında büyük ölçüde engellemeye çalışmıştır. Risale-i Nur eserleri ile Kur’ân’ı en güzel bir şekilde tefsir etmiştir.

Ahmad Mudhi (23)
Kuveyt / Tıp Fakültesi 2. sınıf

Onun hakkında pek bilgim yok, ama çok olumlu şeyler duydum. Onu anlatmak için çok araştırmak gerekiyor. İslâm hakikatlerini anlatan eserleri olduğunu biliyorum. Tanıdığım bazı arkadaşlarım bana onun hakkında çok olumlu şeyler söylemişlerdi. Hatta bana kitaplarından da hediye vermişlerdi. Ama ben tembel Ahmed, doğru düzgün okumamışım bunları.

Muhammed Aksoy (23)
Diyarbakır / Tıp Fakültesi 3. sınıf

Örnek alınacak bir şahıs, bir kılavuz, bir yol gösterici. İnsanlara, dünya ve ahiret için nasıl yaşanması gerektiğini anlatan bir şaheser.

Muhammed Said Yavuzer (16)
Şanlıurfa / Lise 2. sınıf

Davası uğruna, rıza-i İlahî için kendisinden ve dünyadan vazgeçen örnek bir şahsiyet. Mekke’de doğsam da buraya gelirdim diyen bir vatan aşığı. Allah ondan razı olsun.

 

Hazırlayanlar:
Fethiye Songül Akay
Betül Berfin Karakoyun
Ayşenur Yıldırım
Mustafa Gönüllü

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*