Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?

Cumhuriyet’i okurlarımıza sorduk. İşte aldığımız cevaplar:

Muhammed Aydın (24) – Malatya, Adıyaman Üniversitesi
Cumhuriyet; adalet, meşveret, hürriyet ve hukukun üstünlüğüyle temel hak ve özgürlükleri sağlayan bir yönetim şeklidir.

Şükrü Kalı (22) – Ankara, ODTÜ
Cumhuriyet: kanunların; doğru, etkin ve adaletli bir şekilde uygulanması için halkın kendi arasından yöneticiler seçmesine denir. İslâm’ın da önerdiği ve ilk olarak 4 halife döneminde uygulanan yönetim şekli olan Cumhuriyet, beşer aklının da yönetim bilimleri (siyasî bilimler) noktasında gelebileceği nihaî mükemmel noktadır, erdemdir. Tabi bu bahsettiğimiz erdem sadece isimden ibaret değildir. İçi irfan ile doğruluk ile adalet ile marifet ve güzel özellikler ile dolu meyve veren bir erdemdir.

Büşra Nur Yıldız (22) – Ermenek
Hakkıyla uygulandığında, en küçük daire olan başta insanın kendini, sonra aile hayatını bile şekillendirecek yönetim biçimi.

Fethiye Songül Akay (21) – Mardin, Harran Üniversitesi
Cumhuriyet; başkasının hakkına tecavüz etmeden kendi hakkını isteme olan hürriyetin, devletin yönetim biçimi olan hâlidir. En dar daireden başlayarak en geniş daireye yansıyacak bir yaşayış tarzıdır. Uygun ortamda fikrini beyan edebildiğin bir zemindeysen, orada Cumhuriyet vardır. Cumhuriyet’te de sınırlar ve kurallar olmalıdır tabiî, aksi takdirde anarşilik ve kargaşa çıkar.

Semra Baran (45) – Kocaeli
Asıl Cumhuriyet, Hakikat-i adalet ve Hürriyet-i şer’iyedir. Hür bir zeminde, eşit bir şekilde devleti oluşturan milletin o havuzdan beslenmesi ve gerektiğinde de seslenmesidir. Bunun için de devletin milletini beslediği havuza (eğitim, sağlık, aile, sosyal hayat) itina göstermesi gerekmektedir ki, ülke muasır medeniyetlerin üstüne çıkabilsin.

Bülent Hin (38)  – İstanbul
Cumhuriyet, bir toplumu oluşturan insan topluluklarının yasama, yürütme, yargı ekseninde eşitlik, demokrasi, hak ve adalet noktasında yönetilme biçimidir.
Gerçek cumhuriyette bireysel laiklik olmaz,
Gerçek cumhuriyette bireysel hürriyet vardır,
Gerçek cumhuriyette bireysel eşitlik vardır,
Gerçek cumhuriyette bireysel haklar vardır,
Gerçek cumhuriyette temsilin adaleti vardır,
Gerçek cumhuriyette zümrelerin iktidarı olmaz.

Şeyma Nur Kula (19) – Çorum, Ankara Üniversitesi
Sözlük anlamı halkın kendi kendini yönetme biçimi olan Cumhuriyet, asla tam anlamıyla kullanılamamıştır. Sorsak herkes Cumhuriyetçidir, fakat zahmetsiz rahmet olmayacağı gibi gerekleri yerine gelmediği sürece Cumhuriyet de olmaz.

Yusuf Şimşek (30) – İstanbul, Medeniyet Üniversitesi
İnsanlık tarihine bakıldığında cumhuriyetin kemal noktada bir sistem olduğu söylenemez. Ancak diğer dünyevî yönetsel sistemler içerisinde en denetlenebilir, en şeffaf, en hesap veren; güç, bütçe, hukuk gibi alanların kullanımının denetlenmesi gibi konularda en iyisi olduğu söylenebilir. İşte tam da bu sebeple Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır. 19. yy. tartışmalarıdır. Hukuk, adalet, şeffafiyet, denetim, insanın doğuştan getirdiği haklar, dış politikada çatışmasızlık, içte barış ile bezenmiş Cumhuriyet. 

Zübeyir Eminoğlu (24) – Ağrı
Bedîüzzaman’ın bu konudaki bakış açısını okumadan ve duymadan evvel, Cumhuriyet ve Demokrasi’nin (ülkemizde zaman zaman kendi mânâsına aykırı şekilde uygulanmasının etkisi olsa gerek) gayr-i İslâmî bir tarz barındırdığını düşünmekteydim. Daha sonradan anlamak nasib oldu ki, Cumhuriyet mânâsı esasen İslâmiyet’in içerisinde bilfiil bulunan, Hulefa-i Raşidin zamanında mânâ-yı dindar bir cumhuriyet olarak uygulanmış olmakla beraber, isim ve resimden ibaret uygulanmadığını öğrenmiş oldum.

Ayşenur Akay (24) – Mardin, Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet; herkesin hukuk, adalet, demokrasi, hürriyet kavramları çerçevesinde beraber yaşayabilme sanatıdır. Sanat diyorum, çünkü hayatın her anına bu hakikatleri nakşetmek maharet ister. Bu yüzden her alanda hükümran olması gereken bir kavram Cumhuriyet. Ailemde, mahallemde, memleketimde, vatanımda, dünyada ve tüm kâinatta…

Berkay Güloğlu (25) – İstanbul, İstanbul Medipol Üniversitesi
“Cumhuriyet nedir?” sorusuna en sağlıklı izahatı yapan Bediüzzaman: “Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanun üstünlüğünden ibarettir” demiştir.
Ülkemizde Cumhuriyet’in anlaşılamaması ve yanlış tatbik edilmesini de şöyle açıklamıştır: “İstibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını verir, irtidad-ı mutlakı rejim altına alırsanız, sefahat-i mutlaka medeniyet ismi verirseniz, cebr-i keyfi-i küfriye kanun ismini takarsanız”
Ülkemizdeki problemlerin kaynağı Bediüzzaman’ın İslâm hakikatleri çerçevesinde açıkladığı Cumhuriyet ve Hürriyet fikirlerinin kabullenilememesidir.

Ahmet Serdar Erünsal (16) – Kırıkkale, Atatürk Anadolu Lisesi
Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu bir sistemdir. Cumhuriyet fazilettir. Isparta’nın gariban köyünden çıkan bir insanı devletin başına getirebilecek harika bir yönetim biçimidir.

Bilal Said Parlakoğlu (24) – Ankara, Ted Üniversitesi
Cumhuriyet; adalet, meşveret, kanun üstünlüğü ve insanı gözeten idare anlayışı ile günahların rahatça işlendiği ve iman esaslarına hücum edildiği asrımızda, İslâmî idare anlayışını benimsemek ve benimsetmek için en ideal yönetim biçimidir. İnsanlığın saadeti dindar Cumhuriyet anlayışındadır.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*