Hiçbir şey kaybolmayacak

İnsan, şu devamsız dünyada gördüğü, dokunduğu, tattığı, duyduğu, yaşadığı, sevdiği, hissettiği, alıştığı hiçbir güzelliğin, hiçbir mânânın kaybolmasını istemiyor. Hepsi daimî olarak saklansın istiyor, her şeyi korumaya, saklamaya gücü yeten bir (ve tek olan) Hafîz’in yanında…

İnsan, şu ölümlü dünyada gördüğü, dokunduğu, tattığı, duyduğu, yaşadığı, sevmediği, alışamadığı bütün olumsuzlukları hem unutmak istiyor hem de yaşadıkları unutulmaksızın korunsun ve güzelce karşılıkları verilsin… Hafîz olan tarafından.

İnsan, şu küçük dünyada yaptığı tüm küçük-büyük işler kaydedilsin istiyor; insanların, bilgisayarların, kütüphanelerin hâfızalarına.

İnsan, şu fânî dünyada yaptığı tüm güzel ameller kayıt altına alınsın istiyor; ahirette güzel ve bâkî meyvelerini yemek için.

İnsan, şu güzel dünyada yaşadığı güzel sahneler kaybolmasın istiyor; Cennet’te bir film gibi izlemek için.

İnsan, şu imtihanlı dünyada yaptığı tüm hatalardan, işlediği tüm günahlardan hesaba çekilecek; hiçbir şeyin kaybolmadığı, her şeyin yanında kaydedildiği Ezelî ve Ebedî bir (ve tek olan) Hafîz tarafından.

Bu dergi, hâfızanın muhteşem sırlarını-sınırlarını, hâfızanın psikolojik boyutunu, duygu hâfızasını, toplumsal hâfızayı, kâinatın hâfızasını, unutmayı ve hatırlamayı kaydetti satırlara, sayfalara, belleklere.

Bu dergi, saklanmak, sonra tekrar tekrar açılıp okunmak, “hâfıza”lara kazınmak istiyor, kuvve-i hâfıza sahiplerince.

Bu derginin, yazıları yazarların tefekkürlerinden süzüldü ve mürekkeplerce işlendi.

Bu derginin, kapağı resmedildi, Asa-yı Musa 7. Mesele’yi okuyan bir sanatçının hayâlinden.

Bu dergi, bu yeni seneye güzel bir başlangıçla kaydedildi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*