EMDR – Hipnoterapi

EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR, 1987 yılında Francine Shapiro tarafından geliştirilen, yaşadığı travmatik olaylar neticesinde sorun yaşayan kişilerin terapisinde kullanılan bir terapötik yöntemdir. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme açılımıyla bilinen bu yöntemle, danışanın geçmişteki olumsuz yaşam anılarının yeniden işlenerek duyarsızlaşmasını, günlük hayatta sahip olunan semptomların ortadan kaldırılmasını ve gelecekte benzer olaylar karşısında olası yeni tepkilerine dair olan olumlu inanç ve duyguların geliştirilmesini sağlamaktır. Normal şartlar altında öğrenme süreci; duygu, düşünce, imgeler, ses, koku gibi bilgiler işlenerek ilgili olan anı ağlarıyla bütünleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Yaşanan travmatik olaylarda bu süreç bozuluyormuş hâlini alır. EMDR tekniği ise bu bozulmuş gibi görünen süreci düzenlemeyi sağlayarak bireyin işlevselliğini artırmayı hedefler.

Hipnoterapi

Hipnoterapi, terapi sürecinde hipnoz yoluyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Kişileri çeşitli yollarla geçici bir süreliğine etki altına alan hipnozdan farklı olarak, terapi amacıyla kullanılan, danışanın belirli noktalara yoğunlaştırılarak bilinç ve bilinçaltına yönelik uygulanan destekleyici bir yöntemdir. Bakış yolu ile gözlerden çıkan manyetik etkiler aracılığıyla terapist, danışanın zihnine belirli düşünceleri yerleştirir. Kişi hipnoz hâlindeyken, bilinci dışarıdan gelen telkinlere açık durumdadır. Genellikle sözel aktarım konusunda zorluk yaşayan danışanların tercih ettiği bir yöntemdir. Filmlerde gördüğümüz hipnotik sahnelerin aksine hipnoz bir uyku hâli değildir. Hipnozdan çıkamama, orada kalma gibi durumlar söz konusu değildir. Hipnoterapi, bağımlılık, sebebi bilinmeyen bayılmalar, öfke problemi, fobiler, cinsel bozukluklar, stres, çocuklarda görülen davranış sorunları gibi birçok alanda uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemlerin doğru eğitimleri almış ve sertifikası olan uzman psikolog ve psikiyatristler tarafından uygulanıyor olmasına dikkat edilmelidir.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*