Şiddet zayıflıktır

Şiddet, maddî ya da mânevî zarara yol açan hareket ve davranışların tümüne verilen genel isimdir. Genelde şiddet, güçlü olandan zayıf olana karşı gerçekleştirilen bir eylem olarak bilinir.Bazı toplumlarda ise gücün ve kudretin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Şiddetin kudret göstergesi olarak kabul edilmesi insanlık tarihinde akıl almaz zulümlere ve haksızlıklara yol açmıştır. Nefis ve hissinin sevki ile kendini kudretli görmek isteyen hükümdarlar halklarına, hocalar öğrencilerine, erkekler eşlerine, büyükler küçüklerine ve güçlüler güçsüzlere psikolojik, ekonomik, sözlü ya da fiziksel olarak zulmetmiş ve bunu da hâkimiyetin bir göstergesi olarak kabul etmişlerdir.

İnsanlık tarihi boyunca şiddetin zararlarından kadınlar fazlasıyla etkilenmiştir. Günümüzde de kadına yönelik şiddet muhtelif şekillerde varlığını artarak sürdürmektedir. Kadına karşı çoğu zaman sözlü şiddet ile başlayan süreç, akıl almaz fiziksel ve psikolojik zulümler ile devam etmekte ve ne yazık ki bu süreç çoğu zaman kadın cinayetleri ya da intiharları ile sonuçlanmaktadır.

Eşine şefkat göstermekten ve konuşarak sorunlarını çözmekten âciz kocalar, iş yerinde otoritesini sağlamlaştırmak ya da ispat etmek isteyen patronlar ve iş arkadaşları, sosyal hayatta kendisini hemcinslerinden daha üstün gören ve göstermek isteyen kadınlar sürekli olarak şiddete başvurmakta ve sosyal hayat içerisinde kadına yönelik şiddeti ve kadının yaşadığı bunalımı artırmaya devam etmektedir.

Aile hayatında çoğunlukla ezilen ve şiddet gören kadındır. Şefkat ile aile hayatını tesis etmekten ve eşini kendisine muhabbet ile bağlamaktan âciz kocalar nefislerinin etkisi ve çoğu zaman çevrenin baskısı ile kendilerince kadın üzerinde otorite tesis etmek için kadını korkutmaya çalışmakta, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak, aile hayatının kadın için yaşanılmaz hâle gelmesine neden olmaktadır. Aile içerisinde erkeğin kudret ve üstünlük göstergesi olarak şiddete başvurması, aslında o erkeğin insanî yaşayıştan ne kadar uzak olduğunun, nefsinin ve çevresinin baskısı karşısında ne kadar âciz kaldığının göstergesi olmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

İş hayatında da kadın yine çoğunlukla ezilen ve şiddete maruz kalan taraftır. İş ortamında kadın çalışanı bezdirmeye yönelik psikolojik ve sözlü şiddet ya da kadını ucuz iş gücü olarak gören işverenlerin uyguladığı ekonomik şiddet, kadın için iş hayatını da nefes alması zor bir ortam hâline getirmektedir. İş hayatında kadınlar çoğu zaman aynı işi erkeklerden daha ucuz bir maaşa yapmaya mahkûm bırakılmaktadır.

Yazının devamına dergimizin Ekim sayısından ulaşabilirsiniz…

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*