Evlilikte “ideal yaş” var mıdır?

Evlilik meselesi, bütün yönleriyle dikkate alındığında, şüphesiz toplumlardan, dinlerden, kültürlerden, coğrafya ve iklim şartlarından bağımsız düşünülemeyecek bir sosyal olgudur.

Tabiî sadece sosyal bir olgu da değil, aynı zamanda tek tek her insanın dünyasına göre şekillenen psikolojik bir olgudur.

Öte yandan insan nev’inin, sosyal düzen içerisinde sağlıklı bir şekilde neslini devam ettirebilmesine vesile olan biyolojik ve sosyal bir ihtiyaçtır da.

Aynı zamanda başta Efendimiz (asm) olmak üzere -rivayetlere göre birkaçı istisna- bütün peygamberlerin sünneti ve Hz. Peygamber’in (asm) lisanında ‘ümmetinin çokluğuyla iftihar vesilesi’dir.1

Bu yazıda, evliliğin zikredilen boyutlarını da dikkate alarak “İdeal evlilik yaşı var mıdır?” sorusunun cevabına dair -kendi zâviyemizden- bir şeyler söylemeye çalışacağız.

“İdeal evlilik yaşı”nın kişilere, toplumlara ve coğrafyalara göre değişkenlik arz eden bir husus olduğu açıktır elbette.

Zira herkesin ve her toplumun hazır bulunuşluk durumu, psiko-sosyal ihtiyaçları, inanç ve gelenekleri, hayata bakış açıları vs. unsurlar sebebiyle evlilikten beklentileri ve evliliğe yüklediği anlamlar da farklılık arz eder.

Yine de “evlilik yaşı” hususunda, araştırmalara bakıldığında, bir ortalamadan söz etmek mümkün. Günümüzde dünya genelinde ‘ilk evlenme yaşı’ ortalaması 25-30 yaş aralığında seyrediyor.2 Yapılan bir araştırmada, ilk evlenme yaşı -erkek ve kadın ortalaması olarak- meselâ Türkiye’de 25.1 iken, Almanya’da 32.1, Japonya’da 30, Amerika’da ise 28.5 olarak göze çarpıyor.3 Tabiî erkeklerin -biyolojik ve psikolojik olarak- biraz daha geç olgunlaşmaları sebebiyle genelde kadınlardan 5-10 yaş geç evlendiği de bir vakıa.

Genel olarak verilen rakamlar bir yana, meseleyi “birey” açısından ele almamız gerekirse, “ideal evlilik yaşının” asıl ölçüsünün, kişinin bizzat kendisinin olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Zira evlilik, doğrudan erkek ve kadın olarak “iki birey arasındaki bir akd” olduğuna göre, yine doğrudan “o iki birey”e ait biyolojik-psikolojik ihtiyaçlar, genel karakteristik özellikler, hazır bulunuşluk hâlleri, evlilikten beklentiler, hayata bakış açıları gibi hususlar önem kazanmaktadır. Hatta İslâm hukukunda, bu açıdan evliliğin kişilere göre “farz, vacip, haram, mekruh, sünnet/mübah” gibi hükümler aldığı da bilinen bir husustur.4

Fıtrat dini olan İslâm, “evlilik” meselesinde de, fert ve toplum açısından en sağlıklı ölçüleri getirmiştir. Nesillerin sıhhatli ve temiz bir şekilde devamı ve böylelikle insanlık ailesinin dünya ve ahiret mutluluğu da ancak böyle sağlanacaktır.

Yazının devamına dergimizin Şubat sayısından ulaşabilirsiniz…
1) Beyhakî, VII/81.
2) https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBsa19ldmxpbGlrX3lhxZ_EsQ
3) http://www.hutopia.net/japonyada-evlilik-yasina-duzenleme/
https://tr.sputniknews.com/yasam/201902131037638107-abd-evlilik-yasi-yukseliyor-evlenme-orani-dusuyor/
4) Ayrıntılı bilgi için bk. https://sorularlaislamiyet.com/evlenmenin-hukmu-nedir-evlenmek-farz-midir-bekar-kalmak-haram-midir-0

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*