Ayasofya Camii, bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefidir

Ayasofya Camii, bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’ân
ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı
ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârıdır.

Hem o şahsı tenkit, o içinde bulunduğu ve kusurlara sebep olduğu bir inkılâbın hasenatı yalnız onun değil, belki ordunun ve hükûmetindir. Onun da yalnız bir hissesi var. Onun kusurları için onu tenkit etmek, elbette bir suç olmadığı gibi, “İnkılâba hücum ediyor” denilemez. Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Camii’ni puthaneye ve Meşihat Dairesi’ni kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek, bir suç olması imkânı var mı?

(Afyon Hapsi Müdafaasından)

Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2019, s. 415

Beş Yüz Sene Devam Eden Kudsî Vaziyetine Çevrilmeli

[Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimaî hayatımıza ait bir hakikatın hâşiyesini takdim ediyoruz.]

HÂŞİYE: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve sû-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticânî meselesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâm’ın nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum:

Ezan-ı Muhammedî’nin (asm) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya’yı, beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen İslâm’da çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâm’ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, yirmi sekiz sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit âlem-i İslâm’ın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimâne kabahatleri onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratların, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım.

Emirdağ Lahikası-II, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2020, s. 504

Müzahrafattan Temizlenip İbadet Mahali Yapılmalı

Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyet’e ciddi taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyet’in kahramanı olan Adnan Bey’e ve Tevfik İleri gibi mühim zatlara bir hakikatı söylemektir ki:

Hem Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâm’ı, hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı müzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. Bu ise, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiğim hâlde, bu nokta hatırı için Namık Gedik’i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zatların hatırı için başka yere gitmedim.

Emirdağ Lahikası-II, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2020, s. 568

 

Lügatçe:

hasenat: iyilikler, güzellikler.

hâşiye: açıklama yazısı, dipnot.

hüsn-ü teveccüh: iyi karşılanmak, sevgi ve alâka görmek.

Meşihat: Şeyhülislâmlık.

müzahrafat: süprüntüler, pislikler, çöpler.

Ticânî meselesi: Kuzey Afrika’da, Hicrî 1200 tarihlerinde Ahmed Ticânî tarafından kurulan Sünnî bir tarikata mensup olduklarını iddia eden bir grubun 1950’li yıllarda Mustafa Kemal’in heykellerine saldırması.

vaziyet-i kudsiye: mukaddes ve yüce vaziyet.

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 106 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*