En güzel motivasyon kaynağım gençler

Şulenur Yıldırım kimdir?

Genç Yorum dergisi yayın yönetmenliğini sürdürmekte olan Şulenur Yıldırım, aslen Elazığlı olup doğma büyüme Diyarbakırlı’dır. İlköğretim ve ortaöğretim eğitimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Radyo ve Tv Yayıncılığı Bölümü’nü bitirmiştir. 2,5 sene sağlık sektöründe çeşitli vazifeler aldıktan sonra, 2012 senesinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü’ne girerek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2014 Eylül’ünden bu yana Genç Yorum dergisinde vazife alan Yıldırım, editörlük, redaksiyon, muhabirlik, yayın yönetmenliği görevlerinin yanı sıra, kitap ve dergi fuarları kapsamında düzenlenen panellerde organizasyon ve moderatörlük görevleri almış ve çeşitli programlarda sunuculuk yapmıştır. Kurgu eğitimi de bulunan Yıldırım İstanbul’da ikamet etmektedir.

Sonbahar, insana biraz hüznü, ayrılışları ve sonları çağrıştırsa da, ekip olarak bizim için bir başlangıcı da ifade ediyor. 17 yıl önce, Eylül ayında elinizde tuttuğunuz bu dergi yayın hayatına merhaba dedi. 17 yıldır da her ay size merhaba demeye devam ediyor. Ne mutlu ki, biz de bu sürecin bir parçası olduk, elimizde büyütürken dergimizi, biz de onunla birlikte büyüdük.

Her ay kapınızı çalıp misafiriniz olan bu derginin arkasında büyük bir emek, fedakârlık ve gayret var. Bu gayretin son dönemdeki mimarı, en büyük emeğin sahibi Yayın Yönetmenimiz Şulenur Yıldırım’a, hepiniz adına sorduk, hepimiz adına cevaplar aldık. Buyurunuz…

Genç Yorum dergisinin yayın amacı, ana gayesi nedir?

Genç Yorum dergisi, tabir yerindeyse, Risale-i Nur Külliyatı’nın bir şerh ve izah denemesi. Bu amaçla, bu ulvî gayeyle yola çıkmış bir dergi. Genç Yorum; imanî bakış açısıyla, insana ve hayata dair yapılan okumaların, tefekkürlerin yazıyla buluştuğu bir okul. Editörler, yazarlar, çizerler yetişmesine imkân tanıyan verimli bir toprak.

Doğruyu Hak namına söylemenin, hakikatleri akla yaklaştırmanın, ebedî gençliği esas maksat yapmanın misyon olduğu yer. Ekşi Sözlük’teki bir yazarın ifadesiyle, basitçe; “gençleri, gençlere, genç yazarlarla anlatan bir dergi”. Yani gayemiz gençlik, derdimiz gençlik, işimiz gençlik. Gündemi ebedî gençlik olan herkesin istifadesine de açık bir dergi. Bu sebeple hemen her yaştan okurumuz var.

Genç Yorum Yayın Yönetmeni olarak sizin vazifeniz nedir?

Bu soruyu cevaplamaya, derginin aylık çalışma düzenini anlatarak başlamak isterim. Zira, çalışma şeklimizi, derginin baskıya hazırlık sürecini merak eden okurlarımız olduğunu biliyoruz. Aylık yayın yapılıyor olunca, sanki genişçe bir vakte yayılan, rahat kafa bir uğraşı gibi gelebilir kimilerine.

Elbette haftalık ve günlük yayın yapanlar kadar yoğun ve stresli bir tempo yok, ama kendi şartlarımız içinde zamana karşı yarıştığımız bir işimiz var, belirli bir tarihe yetiştirmek durumunda olduğumuz. Dergi baskıya gönderildikten sonra nispeten hafifleyen bir durum söz konusu. Ama işlerin bittiği bir nokta asla yok. Sürekli yapılacak bir şeyler var yani.

Her ne kadar hafta içi belirli saatler dahilinde işe gidip geliyor olsak da (pandemi nedeniyle home-office düzenindeyiz 5 aydır) bütün bir haftaya yayılan bir iş bizimkisi. Fikir işçisi olduğumuz için, üretmek, belli bir zaman dilimiyle kayıt altına alınamıyor. Tabiî ki birikimlerin getirdiği bir şey olarak hızlı içerik üretme kabiliyetimiz de gelişiyor, ama çoğu kez, istişareler, derinlemesine tefekkürler, beklenen ilhamlar, ihtiyaç duyulan tevafuklar olmadan da amaca ulaşılmıyor.

Bu sebeple, günün herhangi bir vaktinde yazı yazıyor/okuyor ve yazarlarımızla, gönüllü arkadaşlarımızla iletişim hâlinde oluyoruz. Buna elbette bayramlar/tatiller de dahil olabiliyor. Yeri geliyor kendimize ayıracak vakit bulamıyoruz. Bazen de bir müddet kafamızı dinlemeye odaklanıp, yeniden sağlıklı bir şekilde üretebileceğimiz bir zaman dilimine aktarıyoruz işleri. Ay içerisinde birkaç gün buna imkân bulmaya çalışıyoruz.

Her dergide olduğu gibi bizim de bir yayın kurulumuz var. Hemen her ay düzenli toplantılar yapıyoruz. Malûm olduğu üzere dergiler ayın başında piyasada yerini alır. Son dakika bir durum olmadığı müddetçe, derginin aylık içeriği en az 1,5 ay kadar önce belirlenir ve çalışmalar başlar. Dergimizin her ay bir kapak/dosya konusu oluyor. Bu konuları da yayın kurulumuzla yaptığımız toplantılarda belirliyoruz.

Derginin amaçları/gayeleri doğrultusunda belirlediğimiz konular için gene toplantılar esnasında röportaj yapılabilecek isimleri ve yazı isteyebileceğimiz yazarları da belirleyebiliyoruz. Ama daha ziyade toplantı sonrasında yaptığımız değerlendirmelerle netleşiyor bu durum.

Yayın yönetmeni olarak vazifelerimi şöylece sıralayabilirim: Aylık toplantıları organize etmek, toplantıda belirlenen kapak konusuna dair notları istişareler ve araştırmalarla detaylandırmak ve konu alt başlıklarını netleştirmek, hangi başlıkları kimlere yazdırabileceğimizi belirlemek ve ilgili yazarlarla iletişime geçmek, röportaj yapılacak isimlere ulaşmak ve röportaj randevusu ayarlamak, yapılan röportajların çözümlemesini yaparak yayına hazır hâle getirmek, kapak dosyası harici düzenli devam eden sayfalar için yazarlarla iletişim hâlinde olmak, derginin tasarımında kullanılacak bütün görselleri ayarlamak, gelen tüm yazıları okuyup tashih etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, kapak başlığını ve görselini belirlemek üzere yayın kurulu ve genç arkadaşlarla beyin fırtınası yapmak, dergi baskıya gönderilene dek bütün süreçleri takip etmek/düzenlemek/yönetmek, dergi basıldıktan sonra bültenini hazırlamak, web sitesini günlük güncellemek, sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Yani bir derginin A’dan Z’ye bütün süreçlerini bilfiil yönetmek diyebilirim. Örneğin, bu yaptığınız röportajı da ben düzenleyip yayına hazırlayacağım. Aylık rutin çalışma düzeninin haricinde, yıl içerisinde gerçekleşecek dergi fuarlarına katılım, seminerler, gençlik buluşmaları, sosyal medya canlı yayınları gibi etkinliklerin organizesi ve yönetimini de gerçekleştiriyorum.

Genç Yorum’da sizi en çok tatmin eden şeyler, çalışma motivasyonlarınız nelerdir?

Temel motivasyonum, evrensel ve eşsiz bir külliyat olan Risale-i Nur eserleri ışığında gençlere faydalı olacağına inandığım çalışmalar yapıyor olmak. Eğitim hayatım boyunca sevdiğim ve önem verdiğim okumak/yazmak temelli bir üretim işinde olmak beni tatmin ediyor. Risale-i Nur hizmetinin bir parçası olmak düşüncesi ise, hiçbir maddî-manevi tatminin yerini alamaz.

Ve bir diğer önemlisi husus; gençler. Hem hitap ettiğimiz kitlenin hem de birlikte ürettiğimiz ekibin gençlerden oluşması en güzel motivasyon kaynağım. İş hayatında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyoruz hepimiz. Zaman zaman yorulup şevkimi kaybedecek gibi olduğumda, yaptığım işin hizmet boyutunu düşünmek ve genç ekibimizin varlığını hissetmek yeniden güç toplamamı kolaylaştırıyor. Tabiî bunlarla birlikte, fiilen bir katkı sağlamıyor olsalar da, dualarıyla arkamızda olduklarını bildiğimiz bir şahs-ı mânevî var. Bunun etkisini, özellikle işlerin zora girdiği, aksaklıkların üst üste geldiği dönemlerde çok net hissediyoruz. Şahs-ı mânevînin duaları kendisini inayet-i İlâhîye ile gösteriyor, hamdolsun. İnşaallah hizmetleri kabul olanlardanızdır.

Genç Yorum dergisi şu an nasıl bir ekiple, hangi koşullarda çıkarılmaktadır?

Sanırım ekibimizi “tek kişilik dev kadro” olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bütün işleyişten sorumlu olarak şahsım ön planda yer alsa da, motivasyon kaynağım olarak tanımladığım gönüllü genç ekibimiz, derginin her şeyi diyebilirim. Yayın hayatına başladığımız günden bu yana pek çok gencin katkısı oldu dergimize. Gerek yazılarıyla-çizimleriyle, gerek araştırmalarıyla, gerekse de sağladıkları fikrî destekle sürekli gençlerle irtibat ve çalışma hâlinde olduk.

1 yılı editörlük, 5 yılı da yayın yönetmenliği ile geçen çalışma hayatım süresince pek çok gençle tanışma imkânım oldu, gerek onların gerekse zaten tanışıyor olduğum diğer gençlerin kabiliyetlerini dergimize kanalize etmeye gayret ettim ve çok güzel sonuçlar aldık yıllar içerisinde. Tıpkı geçmiş yıllardaki editörlerimizin, yayın yönetmenlerimizin yaptığı gibi.

Gençliğe hitap eden bir derginin, genç bir ekibin katkısıyla çıkarılıyor olması çok büyük bir avantaj. Üstelik, gençlerimizin her biri zülcenaheyn niteliğindeler. Hem Risale-i Nur’a talebe olma gayretindeler hem de çeşitli fen ilimlerinde eğitim ve uzmanlık sahibiler. Teşbihte hata olmasın, Medresetü’z-Zehra’nın bir şubesi hüviyetinde olduğunu söyleyebileceğimiz dergimizin kaliteli içerikleri, bu gençlerin gayret ve himmetleri ile ortaya çıkıyor. Bana da bunları toparlamak düşüyor.

Genç Yorum içinde Keçeli diye bir bölüm de var, “daha genç” gençlere yönelik. Keçeli nedir, anlatabilir misiniz?

Nasıl ki Genç Yorum dergimiz 2000’lerin başlarındaki gençliğin ihtiyacı üzerine ortaya çıktıysa, Keçeli de Z kuşağının ihtiyaçları gözetilerek ortaya çıktı. Dergi içinde dergi hüviyetine sahip olan Keçeli bölümümüz, tamamen Z kuşağı üretimi bir bölümdür. 2016 Mayıs’ında okuyucuyla buluşan Keçeli’miz; aylar süren toplantılar, istişareler, beyin fırtınalarının ardından, her bir sayfa için isim belirlemeleri, logo çalışmaları, yazar-çizer tercihleri ile ortaya çıkan kemiyeten kâfi, keyfiyeten baki bir ekip. Zaman içerisinde değişen isimler ve sayfalarla yoluna devam eden, “daha genç” kabiliyetleri ortaya çıkaran bir keşşaf.

Dergi okurlarına neler söylemek istersiniz?

Okurlarımıza esasında söyleyecek çok şeyim var, ama sözün güzelliği kısalığındadır. Dergimizi tahkikî nazarla okusunlar ve her türlü görüş ve istekleri için bizimle doğrudan iletişime geçsinler. Sesimizin ulaştığını bildirsinler. Teşekkürlerimle…

 

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*