Yarım asrı aşan bir çizginin adı: Yeni Asya

“Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halâskârı olmak cihetiyle, (…) matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. (…) Matbuat lisanıyla konuşmak lâzım.” 1

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın çıkış noktası, Risale-i Nur hakikatlerinin her türlü basın-yayın aracı ile yayılması özlem ve hedefini dile getiren bu ifadelerdi.

“Lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz olmalı” diyen Zübeyir Gündüzalp’in öncülüğünde, “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” idealini, günlük yazılı basın alanında tahakkuk ettirme gayesiyle yola çıkan Yeni Asya’nın bu zaman zarfında çıkardığı 18 bini aşkın sayı, bu benzersiz misyonun tarihî belgeleri olarak arşivlerdeki yerini aldı.

Yeni Asya’nın “21 Maddelik” Yayın Esaslarından Bir Kaçı:

  • Yeni Asya, Kur’ân’ın bu çağa mesajı olduğuna inandığı Risale-i Nur Külliyatını “matbuat lisanıyla konuşturma” misyonuyla çıkan bir gazetedir.
  • Yeni Asya, Kur’ân’ı da, kâinatı da aynı Yaratıcının imzasını taşıyan ve birbirini açıklayıp tamamlayan kitaplar olarak görür.
  • Akıl, din ve bilimin ayrılmazlığına inanan Yeni Asya, eğitimde ideal modelin bu bütünlüğe dayanan, aklın fen, vicdanın din bilimleriyle aydınlanacağı bir eğitim modeli olduğu düşüncesindedir.
  • Yeni Asya, İslâmî prensiplerin Risale-i Nur’daki yorumundan hareketle, hukuka dayanan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan bir demokrasiyi savunur.
  • Yeni Asya, amaç ne olursa olsun, radikal ve şiddete dayalı yöntemlere karşı çıkar; her hal ve şartta müsbet hareket çizgisinde, hukuk ve meşruiyet zemininde kalınması, ne olursa olsun çözümün barış ve asayiş ortamında aranması gerektiğini savunur.
  • Yeni Asya, “din adına” siyaset yapılmasına karşıdır. Mevcut toplum yapısı ile sosyal ve siyasî şartlar içinde, “din adına” parti kurulmaması ve dini kullanarak devlet idaresine talip olunmaması gereğine inanır; buna mukabil, parti ayrımı gözetmeksizin, tümüyle siyaset ve devlet kurumunun dine hizmetkâr kılınması zaruretini savunur. Dinin siyasete, siyasetin de dinsizliğe âlet edilmemesi gerektiğine inanır.
  • Yeni Asya farklı hizmet gruplarıyla ilişkilerini karşılıklı saygı ve “Müslümanların nereden, kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olma” prensibine bina eder; özellikle ortak konularda işbirliği, dayanışma ve ittifak sağlanması için gayret gösterir…
  • Yeni Asya, İslâm ülkelerinin kültürel, siyasî ve ekonomik işbirliğini geliştirip ittifak oluşturmaları ve ayrıca dünya barışı ve insanlığın huzuru için, Müslümanlarla Hristiyanların diyalog, işbirliği, dayanışma ve ittifak içinde olmaları gerektiğine inanır.
  • Yeni Asya her hal ve şartta hakkın ve haklının yanında, haksızlığın ve haksızın karşısındadır.

“YENİ ASYA” BİR ÇİZGİNİN ADIDIR

“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur”2 diyen Bediüzzaman’ın bu sözünü “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olmakla yerine getirmeye çalışan Yeni Asya, 50 yılı aşan zaman zarfında, gazete dışında başka yayın sahalarında da hizmet veren bir ‘ekol’ün adı haline gelmiştir.

Kısaca bunlar üzerinde de duralım:

İnternet ve Sosyal Medya Hizmetleri

Yeni Asya bu alanda, en başta güncel bir haber portalı olarak faaliyet gösteren www.yeniasya.com.tr web adresi ve sosyal medya hesaplarıyla dinamik bir şekilde gündemi Risale-i Nur ışığında değerlendirmeye devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” idealiyle önce Mihrap adıyla kurulup daha sonra Yeni Asya Yayınları ve şu an Yeni Asya Neşriyat adıyla hizmet veren yayınevimiz, Risale-i Nur’un şerh, izah ve tanzimi niteliğinde yayınladığı binlerce eserle “Risale-i Nur’un naşir-i efkârı” olma vazifesini ifa etti ve etmeye devam ediyor.

Dergilerimiz

Köprü: 1977’nin Nisan ayında bir kültür-edebiyat dergisi olarak yayın hayatına başlayan Köprü dergisi, daha sonra aktüel bir çizgide devam ederek, orijinal ve ses getiren çalışmalara imza attı. 1994 yılından beri ise, üç aylık periyotta, her sayısı bir dosya niteliği taşıyan, çok değerli araştırmaları ihtiva eden ve muhtelif konularda araştırmacılara kaynak olacak akademik bir dergi hüviyetinde yayınlanıyor.

Can Kardeş: 1980 Aralık ayında haftalık olarak yayın hayatına atılan ve halen aylık çocuk dergisi olarak devam eden Can Kardeş, Risale-i Nur ekseninde çocuk yayıncılığı konusunda bugüne kadar pek çok orijinal çalışma ortaya koydu ve koymaya da devam ediyor.

Bizim Aile: 1988 yılında yayın hayatına başlayan Bizim Aile, dejenerasyonun en çok yaşandığı kadın, aile ve çocuk sahasında gündeme getirdiği dosya konularıyla Risale-i Nur ışığında toplumu aydınlatmaya devam ediyor.

Genç Yorum: 2004 Eylül ayında Genç Yaklaşım adıyla, aylık gençlik dergisi olarak başladığı yayın hayatına şu an Genç Yorum ismiyle devam eden dergimiz, Risale-i Nur’un mesajını gençlerin dünyasına taşıma misyonunu ifa ediyor.

Sesli Yayın

Bizim Radyo: Yeni Asya ailesine mensup bir yayın organı olarak 10 Ocak 2005’te faaliyetine başlayıp, şu an internet üzerinden bütün dünyaya seslenen Bizim Radyo, Bediüzzaman’ın “İnşaallah bir zaman gelecek, Risale-i Nur Külliyatı altınla yazılacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershane-i Nuriyeye çevirecektir” arzusunun bir tahakkuku manasında 24 saat kesintisiz yayın hayatına devam etmektedir.

(Bu yazı Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan Bediüzzaman ve Neşriyat kitapçığından derlenmiştir.)
Dipnotlar:
1) Emirdağ Lahikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2020, 62. mektup.
2) Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, Lugatçeli, İstanbul-2019, s. 400.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*