Müheyya

Şu saray-ı âlem ki

Sâniî ister ki olsun zahir

Öyle şiddetli ki zuhuru

Görmek göz ile mümkün değil

 

Sen ey insan, şu âlemde

Zişuurların en eşrefi

Tenezzül eylemiş Allah

Sana hitab etmeyi

 

Sen meyve-i âlemsin, kulluğun öyle küllî

Kesrette boğulma, gel diyor sana o elçi!

O Zât ki öyle mucizeli

Şakk eylemiş Kamer’i!

 

Ey insan, müheyya eylemiş seni Cenab-ı Hakk,

Şu kâinatta zahir olan nice mucizelere bir bak!

 

Ey müheyya;

ubudiyet-i külliyeye hazırlamış seni Allah

unutma bezm-i elesti

demiştik ‘belâ’!

 

Ey müheyya;

asker ol Padişah-ı Zişân’a!

 

Ey müheyya;

ümmet ol Zât-ı Mirac-ı Âzam’a!

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*