Zedelenen sosyal bağlarımız ve yeniden toparlanma

Merhaba Genç Yorum okuyucuları,

Yeni bir yılın ilk sayısıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize ne kadar hamdetsek az. Zirâ, içinden geçtiğimiz vetirede bu kadar zorlukla beraber dergimizi çıkarmaya devam ediyor oluşumuz şükre lâyık bir muvaffakiyet olsa gerek. Dergimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen Genç Yorum ekibine ve okuyucularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Malum, 2021 yılı da pandeminin getirdiği tedbirlerin ve yol açtığı sıkıntıların devam ettiği bir yıl oldu. Her ne kadar tıbbî zorunluluk icabı uygulamaya konulduğu söylense de -toplum olarak- maske, mesafe, seyahat yasağı, kapanma, karantina gibi uygulamaların meydana getirdiği içtimaî, iktisadî ve psikolojik pek çok menfî etkiyi yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.

İnsanlar korktukları için birbirine gidip gelemiyor, kucaklaşmıyor, tokalaşmıyor. Zaten zayıf olan akrabalık ve komşuluk ilişkileri daha da zayıflıyor. Virüse karşı koruma sağladığı söylenen maskeler yüzünden insanlar, özellikle çocuklar, duygularını tam ifade edemiyor ve muhataplarının duygularını algılamakta zorlanıyor. Bu durum insanlar arasında duygusal bağ kurmayı zorlaştırıyor. İbadetler ve dinî hizmetler de aynı şekilde zarar gördü. Kâbe’deki tavaflar-hac ve umreler, camilerdeki teravihler, iftarlar iptal edildi. Sık tutulması gereken safların arası açıldı. Yüz yüze imanî dersler, seminerler vb. faaliyetler iptal edildi. Bu sürecin uzaması ya da yeni pandemilerle tekrar etmesi hâlinde beşeriyetin cemiyet hayatına ve cemiyeti bir arada tutan bağlara çok büyük zarar vereceği anlaşılıyor.

Yine, kontrolsüz ve ölçüsüz bir biçimde toplumun her kesiminde yayılan “dijitalleşme”salgını da sosyal bağları zayıflatan unsurlardan bir diğeri. Cep telefonları, internet, sosyal medya, bilgisayar oyunları (ve yeni ilgi odağı metaverse) gibi cihaz ve platformlar insanları ve bilhassa gençleri ahlâkî açıdan zayıflatmaya, gerçek dünyada yalnızlığa itmeye ve cemiyetle olan bağlarını zayıflatmaya devam ediyor.

İnsanlar arası ilişkileri ve sosyal bağları zedeleyen bir diğer husus da son dönemde iyice derinleşen ekonomik kriz. Önceden sadece dar gelirliyi etkiliyor gibi görünen ekonomik sıkıntılar, pandeminin tesiriyle orta gelirli kesime de sıçradı ve kriz etkisini daha fazla hissettirmeye başladı. Geçim derdinin her şeyin önüne geçtiği,her şeyin maddî ölçülerle değerlendirildiği toplumlarda ilim, kültür, sanat ve ahlâkta gerilemeler olacağı aşikârdır.

İşin vahim tarafı, tüm bu hususların “sosyal hayat”a verdiği zararların yeterince farkında olunmaması ya da farkında olunduğu hâlde önlemeye ve tamire yönelik yeterince bir çaba gösterilmemesi.

Halbuki, insan sosyal bir varlıktır. Maddî-manevî temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için toplum hâlinde yaşaması ve cemiyet içinde varlığını devam ettirmesi gerekir. Toplum içinde yaşarken de toplumla olan bağlarının güçlü olması lâzım gelir. Cemiyet hayatıyla bağları zayıflayan ve sağlıklı bir şekilde sosyalleşemeyen fertlerin yalnızlığa sürüklenmeleri, çeşitli kötü alışkanlıklara müptela hâle gelmeleri ve maddî-manevî pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalmaları kolaylaşır.

Dostluk, arkadaşlık, akrabalık ve aile bağlarının bozulmasının; sevgi, saygı, hürmet, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, fedakârlık gibi insanî değerlerin zayıflamasının yol açacağı sonuçları anlamak için son dönemde medyaya yansıyan cinayet, soygun, intihar vb. kriminal vakalara bakmak kâfidir.

İşte, biz de yeni yılın ilk ayında “zedelenen sosyal bağlar”a dikkat çekmek maksadıyla ve bir toparlanmaya vesile olması ümidiyle kapağımızda “Toparlanın; Yeniden Başlıyoruz!” başlığını kullandık.

Cemiyet hayatını tehdit eden tüm bu zorlukları aşabilmemiz ve “ebedî gündem”deki hedeflerimize ulaşabilmemiz için “müfritane irtibat” düsturunu işletmemiz, gayretimizi ve hizmetlerimizi arttırmamız, himmetimizi bizi bir arada tutan bağları kuvvetlendirme üzerine teksif etmemiz gerekiyor.

Yeni yılın, hepimiz için bir toparlanmaya ve güzel başlangıçlara vesile olması duasıyla…

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*