İnsanın kıymetini tayin eden hedefidir

İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir. Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar.

İşârâtü’l-İ’caz, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 95

* * *

Ecnebîlerin, bizden aldıkları fikr-i milliyetle, bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti, himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir.

Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebîlerin zararlı seciyelerini almamızdan, kuvvetli ve kudsî İslâmî milliyetimizle beraber herkes “Nefsî, nefsî” demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle, menfaat-i şahsiyesini düşünmekle, bin adam bir adam hükmüne sukut eder.

مَنْ كَانَ هِمَّتُهُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ لِاَنَّهُ مَدَنِىٌّ بِالطَّبْعِ[1]

Yani: “Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenîdir. Ebna-i cinsini mülâhazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir.”

ESDE, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 256

1) Hz. Ali’den (ra) iktibas. (Emsal-i Hz. Ali, s. 30.)

* * *

Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.

Mektubat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 555

* * *

Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferidden kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.

Şualar, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 395

 

Lügatçe:
ebna-i cins: aynı cinsten olanlar.
ene: ben, benlik.
ezhan: zihinler.
fikr-i milliyet: milletini düşünme.
gaye-i hayal: hayalde tasavvur edilen ve ona varılması istenen gaye ve maksat; ideal.
himmet: çalışma, gayret.
ittihaz etmek: …edinmek, kabul etmek.
menfaat-i şahsiye: şahsî menfaat, kişisel çıkar.
nefsî: nefsim, ben.
nisyan: unutma.
sukut etmek: düşmek, değer kaybetmek, alçalmak.
tenâsi: unutmuş görünmek, kendini unutmuş gibi göstermek.

 

İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir. Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar.

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 104 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

1 Yorum

  1. Allah senden ebeden razı olsun Üstadım. Bir insanın himmeti milleti olmazsa nefsi olursa o insan, insan olmuyor. Çünkü insan fıtraten medenî.. Bunu bu zamanlarda daha iyi anlıyoruz..

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*