Risale-i Nur ile meşgul olanlarda, sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır

Sıkıntı sefahetin muallimidir

41- Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. […]

99- Sıkıntı sefahetin muallimidir. Yeis, dalâlet-i fikrin; zulmet-i kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. […]

109- En bedbaht, en muztarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Zira atalet, ademin biraderzadesidir. Sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.

Mektubat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 555-562

* * *

Risale-i Nur’la meşgul olanlarda, sıkıntı ya yok veya pek az

Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Âdeta manevî havanın bozukluğundan, maddî ve umumî bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bizim her derdimize ilâç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda, o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır.

Kastamonu Lahikası, Y.A.N., Lugatçeli-2022, s. 258

Sıkıntılı a’mâl-i saliha daha kıymetli, daha sevaplı

Madem خَيْرُ الْاُمُورِ اَحْمَزُهَا[1] sırrıyla, meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı a’mâl-i saliha ve umûr-u hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır; o sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp, sabır içinde mesrurâne şükretmek gerektir.

Kastamonu Lahikası, Y.A.N., Lugatçeli-2022, s. 140

* * *

Elhâsıl: Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zâhiren bir cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir. Ve her kim, hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını Cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.

Sözler, Y.A.N., Lugatçeli-2022, s. 56

 

Lügatçe:adem: yokluk.
a’mâl-i saliha: salih ameller.
ene: ben; benlik.
ezhan: zihinler.
gaye-i hayal: hayalde tasavvur edilen ve ona varılmak istenen gaye ve maksat; ideal.
intizar: bekleme.
nisyan: unutma.
sa’y: çalışma, emek.
sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlenceler.
şekva: şikâyet.
tenâsi: unutmaya çalışmak.
umûr-u hayriye: hayırlı işler.
yakaza: uyanıklık.
yeis: ümitsizlik.

Dipnot:
1) İşlerin en hayırlısı zahmetli olanıdır. (Aclunî, Keşfü’l-Hafâ, 1:55.)

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 105 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

2 Yorum

  1. keşfül haftayı kaynak göstermek hadis ilminden bihaber olmanın ifadesidir. keşfül hafa bir metnin hadis olup olmadığını bildiren bir eserdir

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*