İSLÂM KAHRAMANLARI

Ceylan Çalışkan

Olgunluk, bir işin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gereken sorumlulukları üstlenebilmektir. Ciddiyet, sadakat ve bir işte sürekliliği sağlayabilmek olgunluğun varlığına işaret eden kuvvetli delillerdir. Olgunluğun bu alâmetleri, çoğunlukla, belli bir yaşa gelmiş olan insanlarda görülmektedir. Bazı […]

İSLÂM KAHRAMANLARI

Tahirî Mutlu

Kahramanlık mefhumu genel olarak, doğruluğundan emin olunan bir mesele uğruna, sahip olunan maddî-manevî bütün kaynakların tereddütsüz sarf edilmesi mânâsında kullanılmıştır. Malını, rahatını, vaktini ve gayretini davasına harcayıp, bütün fikrini, düşünce dünyasını davasına göre şekillendiren, özetle […]