Uçacaksın küçük serçe, kuşluk senin yüreğinde

Ne Amerikan tavukları kadar gereksiz bilgiler
ne de hayatınızı kurtaracak kadar gerekli bilgiler…

“Uçacaksın küçük serçe, kuşluk senin yüreğinde” demişler sevgili okur. Biz de uçacağız, bilgi yükleyip kanatlarımıza, Mârifetullah’a uçacağız. Terakkî meyli bizim yüreğimizde sevgili okur.

Salgına karşı şifa duası

Büyük İslâm âlimi ve yaşadığı asrın müceddidi olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, milâdî 1778’de Bağdat’ın kuzeyinde bulunan Zur şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta aklî ve naklî ilimlerden tefsîr, hadîs, fıkıh, tasavvuf, akâid öğrendi; hocalık yapmaya başladı. Abdullah Dehlevî Hazretleri’nden aldığı mânevî feyz ile Nakşî tarikatına girip irşada başladı.

Hacca gidip geldikten sonra Bağdat’ta durmadı ve Hindistan, Irak gibi yerlere giderek tedrisatta bulundu. 1822’de tekrar Bağdat’a geldiğinde siyasetin nazar-ı dikkatini celp ettiğinden, vatanını terk ederek Şam’a hicret etti.

Mevlânâ Hâlid Hazretleri, bir ara Kudüs’e gitmeyi arzular, ancak o günlerde Şam’da vebâ salgını çıkar. Talebeleri, “Hiç durmayın, kaçmaya bakın” diye yalvarsa da o, “Şimdi sabrolunacak zamandır” buyurur, bir nevi karantina uygular. Bu arada birisi gelip; “Efendim dua edin de bana tâûn bulaşmasın” diye yalvarınca, ona duâ eder, ama kendileri için böyle şeyler istemekten çok sakınırlar. Nitekim çok geçmeden beş yaşındaki şirin oğlu Muhammed Behâüddîn tâûna tutulur ve göz göre göre can verir.

Bu temiz yavruyu henüz Kâsiyûn Dağı’na defnedip dönmüşlerdir ki, diğer oğlu Abdurrahmân’da da hastalık emareleri başlar. Abdurrahmân gâyet zekî, duygulu ve hâl ehli bir çocuktur. O da vefat eder, onu da büyük bir olgunlukla yıkar, paklar, aynı yerde toprağa bırakır. Mevlânâ Hazretleri namazlardan sonra (Said Nursî Hazretleri’nin de tesbihatına eklediği) şu şifa duasını 3 defa okumayı vird edinir:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra.”

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve Efendimiz Muhammed’in (asm) ailesine; hastalıklar ve devalarının tümü adedince salat ü selam et. Ona (asm) ve onlara çok çok bereket ver ve selamlar et.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri, 1826 yılında Şam’da vebadan vefat etmiştir.

Nursî Hânedanı’ndan Molla Abdullah

Sofi Mirza Efendi’nin yaş sırasına göre üçüncü evlâdı ve Bediüzzaman’ın ağabeyidir. Çevrede derin bir âlim olarak bilinir. Nurs Köyü’nde dünyaya gelmiş, 1914 yılında orada vefat etmiştir. Mezarı Nurs Kabristanı’ndadır. Evlenmiş; bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Çocuklarının ismi, Bedia ve Abdurrahman’dır.

Said Nursî Hazretleri, onun için Kastamonu Lâhikası’nda “insaflı ve müdakkik bir âlim” ifadesini kullanır. Oğlu Abdurrahman, Bediüzzaman’a yıllarca talebelik yapmış, 1922 yılının sonlarında amcasından ayrılarak Ankara’da kalmış, orada vefat etmiştir.

Kızı Bedia Hanım ise, Nurs Köyü’nde evlenmiş, dört çocuk sahibi olmuş ve orada vefat etmiştir. Mezarı Nurs Kabristanı’ndadır.

Çocukken, medreseden hafta sonu iznine geldiğinde, ağabeyi Molla Abdullah’tan ders alan Said Nursî, büyüdükçe ağabeyine ders verecek bir ilme sahip olmuştur.

Ağabeyi Molla Abdullah ile Said Nursî arasında geçmiş bir muhâvere, Tarihçe-i Hayat’ta şöyle anlatılır:

“Molla Abdullah: Sizden sonra ben Şerh-i Şemsî kitabını bitirdim, siz ne okuyorsunuz?

Bediüzzaman: Ben seksen kitap okudum.

Molla Abdullah: Ne demek?

Bediüzzaman: İkmal-i nüsah ettim ve sıranıza dahil olmayan birçok kitapları da okudum.

Molla Abdullah: Öyle ise seni imtihan edeyim?

Bediüzzaman: Hazırım; ne sorarsanız sorunuz.

Molla Abdullah, biraderini imtihan eder. Kifayet-i ilmiyesini takdir ile, sekiz ay evvel talebesi bulunan Molla Said’i kendisine üstad kabul eder ve talebelerinden gizli olarak küçük biraderinden ders almaya başlar.”1

İlim ve takva dairesinde mümtaz bir kişiliğe sahip Molla Abdullah, aynı zamanda “Evliya-i azîmeden olan Hazret-i Ziyaeddin’in (ks) has müridi idi”.2

Molla Abdullah’ın el yazısı

Görselin kaynağı: https://twitter.com/mufidyuksel/status/771620163204505600
Kaynak: http://www.sorularlasaidnursi.com/seyyidler-suelalesinden-bir-hanedan/

Dipnotlar:
1) Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2019, s. 46-47
2) Kastamonu Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 92

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*