Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, ahiret ve fazilete aittir

Şeriat ikidir:

Birincisi: Âlem-i asgar olan insanın ef’al ve ahvalini tanzim eden ve sıfat-ı kelâmdan gelen bildiğimiz Şeriattır.

İkincisi: İnsan-ı ekber olan âlemin harekât ve sekenatını tanzim eden, sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı kübra-i fıtriyedir ki bazen yanlış olarak “tabiat” tesmiye edilir. Melâike bir ümmet-i azîmedir ki sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler.

Mektubat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 561

* * *

Bidayetlerde herkesten sual olunduğu gibi, Divan-ı Harb’de bana da sual ettiler:

“Sen de Şeriat istemişsin?”

Dedim:

“Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira Şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil!”

Tarihçe-i Hayat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 72

* * *

Demek, Şeriatı isteyenler iki kısımdır:

Biri, muvazene ile zarureti nazara alarak, müdakkikane Meşrutiyeti Şeriata tatbik etmek istiyor.

Diğeri de, muvazenesiz, zâhirperestâne, çıkılmaz bir yola sapıyor.

E.S.D.E., Münazarat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 169

* * *

Suâl: “Şimdi çok hilâf-ı Şeriat şeyler yapılıyor?”

Cevap: Bence muhalif-i hakikat-i Şeriat olan şeyler, Meşrutiyete dahi muhaliftir, ya günahlarıdır veya ilca-i zarurettir. Farz ediniz, şu siyaset muhalif olsun, yine telâşa mahal yoktur. Zira Şeriat-ı Garranın bin kısmından bir kısmıdır ki siyasete taallûk eder. O kısmın ihmaliyle, Şeriat ihmal olunmaz.

Evet, imtisal etmemek, inkâr etmek demek değildir. Hem de devlet-i Osmaniyeye tâbi olan İslâmların on beş misli İslâmlar, sırf siyaset-i ecânib altındadırlar. Onların dinlerine zarar gelmez; nerede kaldı ki şu hükûmette!.. Ki, kendisi İslâm, millet-i hâkimesi İslâm…

E.S.D.E., Münazarat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 176

* * *

Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.

Tarihçe-i Hayat, Y.A.N., Lugatçeli-2021, s. 76

 

Şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil!

2021 Eylül ayı Nurlu Yorum sayfasına gitmek için tıklayınız.

Genç Yorum Dergisi’nin sosyal medya hesaplarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz… 
Facebook hesabımıza gitmek için tıklayınız.
Instagram hesabımıza gitmek için tıklayınız.
Twitter hesabımıza gitmek için tıklayınız.
Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 105 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*