Gelecek kaygısı

Nice canlılar vardır ki, rızıklarını kendileri temin edemezler de Allah onları da sizi de rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Ankebut: 60)

Doğrusu, insan için kendi çalışmasından (gayretinin neticesinden) başka bir şey yoktur. (Necm: 39.)

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında maişetlerini aralarında biz paylaştırdık ve onlardan bir bölümü (diğer) bir bölümünü ‘teshir’ etmesi için, bir bölümünü bir bölümü üzerinde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti; toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. (Zuhruf: 32.)

Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. (Tirmizî, Zühd, 33; İbni Mace, Zühd, 14; İbni Hanbel, 1/332)

Bir adam Peygamberimize (asm) gelerek, “Ben devemi salıvererek mi tevekkül edeyim, yoksa bağlayarak mı?” demiştir. Efendimiz (asm) ise, “Deveni bağla sonra tevekkül et.” buyurmuş. (Tirmizî, Kıyamet, 60)

Endişe-i istikbal hissi herkeste var; şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde sened yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüd altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. (Bediüzzaman Said Nursî)

Senin bu âlemdeki sermâyen sadece bir kefendir! Onu da ya götürürsün ya götüremezsin, endişeliyim! (Es’ad Erbili)

Geleceği hiç düşünmem; ansızın geliverir. (Albert Einstein)

Gelecekteki belirsiz olaylar için umut taşımayıp korku duymayan insan, akıllı bir insandır.(Anatole France)

Bu günü görmek geleceği görmekten daha kolaydır. (Franklin)

Gelecek, ümit sahibi için vaatlerle doludur. (Goethe)

Gelecek; güçsüzler için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmezlik, cesurlar için ise şanstır. (Victor Hugo)

Geleceği satın alabilecek tek şey, bugündür. (Samuel Johnson)

Geçmiş geçmiştir; ama gelecek bizimdir.
(F. W. Robertson)

Geleceğin en iyi yanı, her günün teker teker gelmesidir. (Abraham Lincoln)

Yaşamımızı ölüm kaygısıyla ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz.
(Cemil Meriç)

Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. (Hz. Mevlâna)

Unutma! Her şeyi kaybettiğin anda dahi, en azından elinde gelecek vardır. (Bob Goddard)

Daha emin bir gelecek için çalışırken, iyimserlikte kendimizi güçlendirmeliyiz.
(Edouard Renes)

Gözyaşının bile görevi varmış; ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış. (Mevlana)

Gençlerin yetişmesine önem veriniz. Çünkü en küçük ihmal ülkenin yapısını ve istikbalini mahveder. (Aristoteles)

Uçamıyorsan, koş; koşamıyorsan, yürü; Eğer yürüyemiyorsan, sürün, ama hareket etmeye devam et. Geleceğe yürümeyi sürdür.
(Martin Luther King)

Geleceğin neler getireceğini merak edeceğiniz yere, her yeni günün getirdiklerini bir armağan kabul edin. (Horace Mann)

Kaygı yarının faresinin bugünün peynirini yemesidir. (Samuel Smiles)

Kaygı yarının acısı olmaz sadece bugünün neşesini götürür. (Mirebaeu)

Tasası çok olanın bedeni rahatsız olur. Günahlardan korkusu az olanın ise kalbi ölür. (Hasan-ı Basrî)

Bin kaygı bir borç ödemez. (Karacaoğlan)

Gelecek onu beklemesini bilenlerindir.
(Rus Özdeyişi)

Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır. (Konfüçyus)

Düşünülecek bir geleceğiniz yoksa geleceği düşünmeye bol vaktiniz olur. (Bernard Shaw)

Rastladıklarımın çoğu olup bitenleri ve geleceği hiç anlamıyor. (Stephan Zweig)

İnsanlar ve toplumlar gelecekleri ile ilgilenmezlerse üzüntü ve kayıpları büyük olur. (Konfüçyus)

Geleceği merak etme, nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olanı iyi düşün, çünkü aklından silinmeyecek. (Balzac)

Atalarınızı değiştiremezsiniz fakat torunlarınızla ilgili olarak bir şeyler yapabilirsiniz. (Wes lzzard)

Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. (Cicero)

Planlama, geleceği şimdiki zamana taşımaktır, böylece onunla ilgili şimdi bir şeyler yapabilirsiniz. (Alan Lakein)

Şeyh Sadi Şirazî’ye “İnsan nedir” diye sormuşlar. “Yek katre-i hûnest, sâd hezârân endîşe” cevabını vermiş. Yani “Birkaç damla kan ve bin bir endişe.”

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*