VECİZ YORUM

Hoş gör ki hoş görülesin

Sen onlara sırf Allah’ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah […]

VECİZ YORUM

Eğitim

…De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler” (Zümer Suresi, 9.) * * * “Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (Mücâdele Sûresi, 11.) * […]

VECİZ YORUM

Şükür nimeti ziyadeleştirir

Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım. (İbrâhim Suresi: 7) Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helâl (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer Ona kulluk ediyorsanız Allah’ın nimetine şükredin. (Nahl Suresi: 114) Bundan sonra, (artık) şükredesiniz diye sizi bağışladık. (Bakara […]

VECİZ YORUM

Hz. Ali’den öğütler

Abdurrahman bin Mülcem el-Muradî, Emîrü’l-Mü’minîn Ali bin Ebî Talib’i sabah namazında hançerleyerek yaralar ve Hz. Ali de aldığı yaraların tesiriyle iki gün sonra vefat eder (26 veya 28 Ocak 661). Kûfe’ye (Necef’e) defnedilir. Hz. Ali’nin […]

VECİZ YORUM

Gelecek kaygısı

Nice canlılar vardır ki, rızıklarını kendileri temin edemezler de Allah onları da sizi de rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Ankebut: 60) Doğrusu, insan için kendi çalışmasından (gayretinin neticesinden) başka bir şey yoktur. (Necm: 39.) […]

VECİZ YORUM

Korku

İnanıp, salih amel işleyenler, namazı kılıp zekâtını verenlerin Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara 277) Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. […]

VECİZ YORUM

Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!

Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Alak Suresi: 1.) Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o […]