Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardım edemez

Ben cin ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. (Zariyat Suresi, 56-57.)

Onlara sadece şu emredilmişti: Bâtıl dinleri bırakarak yalnız Allah’a yönelip ona itaat etsinler, namazı kılsınlar, zekâtı versinler. (Beyyine Suresi, 5.)

Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmemi murâd ettim (mârifetime muhabbet ettim) de (bu) kâinatı yarattım. (Aclunî, Keşfü’l-Hafa, II/132)

Eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksad yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksad yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan; o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakkın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. (Bediüzzaman Said Nursî)

Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a’lâ; tezahür-ü rububiyete karşı, ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulûm ve kemalât ile yetişmektir. (Bediüzzaman Said Nursî)

Kur’ân-ı Hakîm’in sırr-ı hakikatıyla ve i’cazının tılsımıyla, benim ve Risale-i Nur’un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün i’dam-ı ebedîsinden iman-ı tahkikî ile bîçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir. (Bediüzzaman Said Nursî)

En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. (C. Flory)

Yarının bu günden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine hemen  bugün, yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz olsun daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir şeyler yapabiliriz. (Edward De Bono)

İnsanı ihtiyarlatan geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur, fakat idealsizlik ruhu öldürür. (G. Ceneral Macarthur)

Hayatı işe yarar bir şekilde kullanmak, onu kendisinden daha uzun ömürlü bir şey için harcamaktır. (William James)

Eğer bir hedefiniz yoksa o hedefe nasıl varabilirsiniz ki? (Martin Kone)

Dün öldü, bugün can veriyor, yarın ise henüz doğmadı. Zamanınızı bu açıdan görün ve faydalı iş yapın. (Bişr-i Hafî)

Yapamayacağın şeylerin, yapabileceklerini engellemesine izin verme. (Jonh Wooden)

Zihinlerimizi onlara hâkim olan ve baskı yapan belirli bir konuyla meşgul etmezsek, hayal gücünün tam tanımlanmamış alanında çılgınca bir oraya bir buraya koştururlar. (Montaigne)

Ya bir işe önceden başlama, yahut da başladığın işi bitir, yarıda bırakma!.. (Ziya Paşa)

Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. (Townsend)

İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. (Anderson)

Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz. (Henry Ford)

Erişmek isteği hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar. (Emile Raux)

Her şeyden önce plan! Nuh  Peygamber, gemisini yapmaya başladığı zaman daha yağmur başlamamıştı. (General Features Corp)

Bir derdinizin olması, yaşamda bir amacınızın olduğunu gösterir. (Alan Coren)

Hayattaki en büyük tehlikelerden birisi, insanın hedeflerini çok zor koyup başaramaması değil, çok basit koyup başarmasıdır. (Michelangelo)

Hedeflerinizle aranızda duran tek şey, kendinize neden yapamayacağınıza dair sürekli olarak söylediğiniz bahanelerdir. (Jordan Belfort)

Amacın yüceliği yolun sıkıntısından belli olur. (Mevlana)

Dik tepelere tırmanmak için başta yavaş yürümek gerekir. (Shakespeare)

Bir amaç olmaksızın, sırf yaşamak için yaşamaya ne gerek var! (Lev Tolstoy)

İnsan nereye gideceğini bilemezse, çok fazla ileri gidemez. (Goethe)

Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa, o yol sizi hiçbir yere götürmez. (George Bernard Shaw)

Hayatın amacı, amaçlı bir hayattır. (Deepak Chopra)

Can sıkıntısı, yapacak bir şey olmamasının değil, uğrunda yaşanılacak bir şey olmamasının sonucudur. (Pat Mesiti)

Ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat sizi zorluklarla geri çekiyorsa, sizi daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam edin. (Paulo Coelho)

Büyük kafaların büyük hedefleri vardır. Küçük kafaların ise sadece arzuları. Küçük kafalar talihsizliklere boyun eğerler. Büyük kafalar ise talihsizliklerin üstünde yükselirler. (Washington Irving)

Tembel insan yoktur. Sadece kendisine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları olmayan insanlar vardır. (Anthony Robbins)

Önce ateş edip sonra nişan almaya kalkmayın. Sürekli nişan alıp bir türlü ateş edemeyen birisi de olmayın. (H. Jackson Brown)

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*