Sadece bir kez gençsiniz ve eğer doğru çalışırsanız, bir kez yeter

Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık. (Kehf Suresi: 13.)

Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. (Ankebut Suresi: 45.)

Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin. (Münavi, Feyzü’l-kadir, 2/16)

“Gerçekten Allah (cc), meleklerine karşı, kendisine ibadet eden bir gençle iftihar ederek buyuruyor: ‘Ey şehvetini Benim için bırakan genç! Ey gençliğini Bana bağışlayan genç! Sen benim nezdimde meleklerimin bazısı gibisin.’” (İhyâ-i Ulûmiddin, 2: 432)

Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir. (Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

Nasıl ki bu yaz ve güzün âhiri kıştır. Öyle de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. (Bediüzzaman Said Nursî)

En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. (Bediüzzaman Said Nursî)

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fânî ve geçici gençliğini iffetle hayrata -istikamet dairesinde- sarfetse, onunla ebedî, bâkî bir gençliği kazanacağını bütün semavî fermanlar müjde veriyorlar. (Bediüzzaman Said Nursî)

Evet, o şirin, güzel gençlik nimetine istikametle, taatle şükretse; hem ziyadeleşir, hem bâkîleşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belâlı olur, hem elemli, gamlı, kâbuslu olur, gider. Hem akrabasına, hem vatanına, hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. (Bediüzzaman Said Nursî)

Gençliğe yaşlılıktan çok hürmet etmeliyiz. (Victor Hugo)

Bir ulusun gençleri bozulmaz, onlar ancak yetişkinleri bozulduğu zaman bozulur. (Montesquieu)

Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır. (İsveç Özdeyişi)

Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır. (Hz. Ali)

Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez. (Firdevsî)

Gençlere bütün hayalleri gerçek gibi görünür, önemli oIan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır. (Jacques Benigne Bossuet)

Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. (İmam-ı Rabbanî Hazretleri)

Gençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder. (Aristoteles)

İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. (Eschenbach)

Gençlerin, kendi kendilerine kazandıkları tecrübeler kendilerinin en iyi yardımcılarıdır. (E.Gibbon)

Gençliğin ruhunu işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız orada ısırgan ve dikenler yetişir. (Johan Vilhelm Snellman)

Sadece bir kez gençsiniz ve eğer doğru çalışırsanız, bir kez yeter. (Joe E. Lewis)

Gençliğinde öğrenmeyi bu kadar ihmal eden, geçmişi kaybeder ve geleceğe karşı ölür. (Euripedes)

Gençlik yıllar meselesi değildir; doğumdan itibaren genç veya yaşlıdır. (Natalie Clifford Barney)

Her zaman gençliğimiz için geleceği inşa edemeyiz, ama gençliğimizi gelecek için inşa edebiliriz. (Franklin D. Roosevelt)

Gençler eleştirmenlere değil modele ihtiyaç duyarlar. (John Wooden)

Her devletin temeli gençliğinin eğitimidir. (Diyojen)

Gençlikte dünyayı, yaşlılıkta gençliği düzeltmeye çalışırız. (Sharidan)

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir. (G. Wilhelm Leibniz)

Herkes zevkinin tatmininde gençliğini mazeret zannediyor. (Muhammed bin Beşir)

Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. (John Erskin)

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*