Eğitim

…De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler”
(Zümer Suresi, 9.)

* * *

“Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.”
(Mücâdele Sûresi, 11.)

* * *

“Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar.”
(Fâtır Sûresi, 28.)

* * *

Kim bildiği bir şeyi (ilmi), kendisine sorulduğunda gizlerse kıyamet günü Allah (cc) ona ateşten bir gem vurur
(Tirmizî, İlim, 3)

* * *

İlim öğrenmek erkek-kadın her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye Cennetin yolunu kolaylaştırır.
(İbni Mace, Mukaddime, 17)

* * *

Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zâtlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki; en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum vâlidemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki; o dersler fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş.
(Lem’alar)

* * *

Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. (Münazarat)

* * *

Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var.
(Sözler)

* * *

Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz. (Tarihçe-i Hayat)

* * *

Çocuklarınızı iyi eğitiniz ki yüce olan Allah (cc) sizleri affetsin.
(Mekarimu’l-Ahlâk, s.255)

* * *

Çocuğuna Kur’ân-ı Kerîm’i öğreten kimseye kıyamet günü elbiseler giydirilir; öyle ki; o elbisenin nuru, bütün Cennet ehlinin yüzünü aydınlatır.
(Biharu’l-Envar, c.7, s. 304)

* * *

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek geliri getirir.
(Benjamin Franklin)

* * *

Değişim, tüm gerçek öğrenmenin nihai sonucudur.
(Leo Buscaglia)

* * *

Eğitim, yaşamın durumlarını karşılama becerisidir.
(Dr. John G. Hibben)

* * *

Eğitimin kökleri acıdır ama meyvesi tatlıdır.
(Aristo)

* * *

Ne kadar çok okursanız, o kadar çok şey öğrenirsiniz, ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar çok yere gideceksiniz.
(Dr. Seuss)

* * *

Öğrenme tutkusu geliştirin. Eğer yaparsan, büyümeyi asla bırakmayacaksın.
(Anthony J. D’Angelo)

* * *

Değerler olmadan eğitim, ne kadar yararlı olursa olsun, insanı daha zeki bir şeytan yapar.
(CS Lewis)

* * *

Kütüphanelerimizin maliyeti ne olursa olsun, fiyatı cahil bir ulusa kıyasla ucuzdur.
(Walter Cronkite)

* * *

Üç yöntemle bilgeliği öğrenebiliriz: Birincisi, en asil olan yansıma yoluyla; ikincisi, en kolayı taklit ederek; ve üçüncüsü, en acı olanı deneyimle.
(Konfüçyüs)

* * *

Eğitimin onda dokuzu teşviktir.
(Anatole France)

* * *

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.
(Albert Einstein)

* * *

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.
(Aristoteles)

* * *

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.
(Bernard Shaw)

* * *

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır.
(Calvin Coleridge)

* * *

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır.
(Dante Alighieri)

* * *

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.
(Erich Fromm)

* * *

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.
(F. W. Robertson)

* * *

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.
(François de La Rochefoucauld)

* * *

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.
(Galiani)

* * *

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.
(Hosea Bacon)

* * *

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.
(Konfüçyus)

* * *

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın, ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman… Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın. Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen, doyar bir defa; balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca. (Kuan Tzu)

* * *

En çok hürriyet nerede ise en çok eğitim oradadır.
(M. Audemars)

* * *

Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
(Montaigne)

* * *

Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır.
(A. North Whitehead)

* * *

Bir insanı ahlâken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir belâ kazandırmaktır.
(Thedore Roosevelt)

* * *

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. (Jean J. Rousseau)

* * *

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.
(Albert Schweitzer)

* * *

Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir.
(Wolfgang Van Goethe)

* * *

Eğitim insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.
(Wolfgang Van Goethe)

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*